Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wdrażanie GIS w Katowicac(...)

Jedną z podstawowych kwestii w zarządzaniu majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwach branżowych jest ewidencja własnego uzbrojenia i armatury. Z uwagi na przestrzenny charakter tych danych przyjęło się je gromadzić w tzw. Systemach Informacji Przestrzennej (GIS). Jest to nowoczesna technologia ewidencjonowania obiektów, która coraz powszechniej wdrażana jest w zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych. System Informacji Przestrzennej to komputerowy system składający się ze sprzętu kom(...)
»

Błędne koło suburbanizacj(...)

W pogoni gmin za inwestorami, a ich władz za głosami wyborców zawiązała się zależność sprzyjająca niekontrolowanej urbanizacji, obejmująca właścicieli gruntów i potencjalnych inwestorów (deweloperów i inwestorów indywidualnych), wspierana przez organy gminy i urzędników. Problemy w procesach urbanizacji i metropolizacji W świetle prawa obowiązującego w Polsce sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego są głównie zadaniem(...)
»