Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady i ścieki do raport(...)

Pięć lata temu krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli zbadała osiem małopolskich gmin pod kątem gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety, wykazano wówczas wiele nieprawidłowości. Czy świadomość ich występowania zmieniła podejście lokalnych władz w zakresie utrzymania czystości na terenie gmin? Odpowiedź na to pytanie przyniosła ubiegłoroczna kontrola, która miała na celu sprawdzenie stopnia realizacji wniosków pokontrolnych, sformuło(...)
»

Nowe puf(dotk)nięcie (...)

Recykling art ma obecnie rozmaite oblicza i swym zakresem obejmuje często zupełnie odmienne zjawiska. Termin ten pojawia się bowiem nie tylko przy okazji projektów artystycznych, sztuki użytkowej czy edukacji ekologicznej, ale również w literaturze i szeroko rozumianej kulturze. Pojęcie recyklingu wiąże się często z takimi zagadnieniam(...)
»