Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bakterie nitkowate pod ko(...)

Niekontrolowany, nadmierny rozwój organizmów nitkowatych w biomasie osadu czynnego jest podstawowym źródłem problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków. Metody ich zwalczania przyjęto dzielić na dwie grupy: tzw. metody specyficzne i niespecyficzne. Wprowadzenie w oczyszczalniach ścieków pracujących metodą osadu czynnego zmian technologicznych umożliwiających podwyższone usuwanie azotu i fosforu ze ścieków spowodowało n(...)
»

Ewolucja zwierząt w miast(...)

Wzrost świadomości społecznej oraz znaczenia interdyscyplinarności jako sposobu działania dającego najbardziej efektywne rezultaty w procesie przekształceń przestrzennych zapoczątkowały zjawisko „animalizacji”. Miasta przestały być dogodnym środowiskiem życia już nie tylko dla zwierząt, ale też twórców miast – ludzi. Próbę odwrócenia tego procesu poprzez dostosowanie przestrzeni miejskich jednocześnie do potrzeb wszystkich grup użytkowników jako rozwiązania kompleme(...)
»