Gospodarka osadowa w Częstochowie

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2009-9
  DRUKUJ

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Częstochowie (COŚ) powstała w latach 70. dwudziestego wieku. Zgodnie z ówczesną technologią zastosowano oczyszczanie mechaniczno-biologiczne z osadem czynnym. Przez cały okres eksploatacji wprowadzano szereg mniejszych i większych modernizacji, utrzymując w pełnej sprawności obiekty i urządzenia.

Modernizację głównie ukierunkowano na sektor biologiczny w celu uzyskania dobrych wyników oczyszczania ścieków odprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Warta. Kolejna modernizacja w 2000 r. była dotyczyła sektora biologicznego i osadowego. Redukcja azotu i fosforu w ściekach oczyszczanych uwzględniała zmieniające się i coraz większe wymagania jakościowe dla tego rodzaju zanieczyszczeń, określane zarówno przez ustawodawstwo krajowe, jak i [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus