INFRAstruktura a EKOlogia

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2009-9
  DRUKUJ

Zrównoważony rozwój łączy postęp społeczno-gospodarczy z poszanowaniem przyrody, stwarzając lepsze perspektywy dla przyszłych pokoleń. O tym, jakie zagrożenia niesie za sobą rozbudowa infrastruktury komunalnej oraz jakie działania należy prowadzić w celu kompensacji przyrodniczej, dyskutowano podczas II Konferencji Naukowo-Technicznej INFRAEKO 2009. Spotkanie pn. „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych” zostało zorganizowane przez Katedrę Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Patronat nad dwudniową imprezą (4-5 czerwca br.), która odbyła się w Zamku Królewskim w Niepołomicach, objął Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego – Józef Dziopak (Politechnika Rzeszowska). Zwrócił on uwagę na wysokie koszty działań mających na celu modernizację systemów infrastruktury, a jednocześnie podkreślił, że Polska nadal ma duże możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację takich przedsięwzięć.
Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane m.in. z poprawą efektywności działania kanalizacji ogólnospławnej, wpływem na środowisko uszkodzeń sieci kanalizacji sanitarnej oraz funkcjonowaniem systemów komunalnych na terenach górniczych.
Leszek Wysocki z Politechniki Wrocławskiej omówił problematykę doboru i wykonawstwa powłok izolacyjnych w zbiornikach wody pitnej poddanych rehabilitacji technicznej. Przyjmuje się, że ich eksploatacja po remoncie będzie możliwa przez co najmniej 25 lat. Z tego względu należy stosować takie powłoki ochronne, które zapewniają wysoką szczelność konstrukcji i ochronę zbrojenia.
Ciekawy referat na temat systemów kanalizacji przedstawił Jacek Nalaskowski (Ka-Nal, Dettingen, Niemcy). Stwierdził, że nie w każdym przypadku przejście z systemu ogólnospławnego na rozdzielczy jest uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie. Przykładowo dla zabudowy przemysłowej lub w okresie modernizacji sieci miejskich bardziej korzystne są nowoczesne systemy kanalizacji ogólnospławnej.
Przerwy między kolejnymi sesjami sprzyjały rozmowom na tematy będące dla branży przysłowiową kulą u nogi. Jednym z nich jest brak konsultacji środowiska naukowego z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie regulacji prawnych. W wyniku dyskusji zrodził się pomysł opracowania materiałów zawierających propozycję zmian niektórych polskich przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i przedstawienia ich ministerstwu.
Nowością podczas tegorocznej konferencji był konkurs INFRAEKO na najlepsze urządzenie, technologię, wdrożenie lub zrealizowany obiekt. Pierwsze miejsce zajęła firma Amitech Poland za zbiorniki retencyjne GRP Flowtite typu SKU i SKO. Dodatkowo została ona wyróżniona Nagrodą Patronów Medialnych Konferencji. Druga statuetka przypadła firmie Wavin Metalplast-Buk za system Intesio, służący do zagospodarowania wód deszczowych. Trzeci laur otrzymał Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska z Politechniki Wrocławskiej za cylindryczne regulatory wirowe. Komitet Organizacyjny przyznał także jedną statuetkę honorową. Został nią nagrodzony Andrzej Królikowski z Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku zawodowego i naukowego.
 
Małgorzata Masłowska-Bandosz
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus