Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Zmiany klimatu(...)

Ten rok kończymy doświadczeniami ze sfery polityki. W wyborach samorządowych kandydaci wyjątkowo chętnie sięgali po argumenty związane z zagospodarowaniem przestrzeni. Chwilę po nich refleksje pobudziła katowicka konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu. Trudno ocenić, które wydarzenia polityczne i w jakim stopniu wpływają na rozwój przestrzeni. W kampanii wyborczej, po raz pierwszy w zauważalnej skali, kandydaci sięgnęli po argumenty i obietnice, a często wręcz kusi(...)
»

Natura 2000 w województwi(...)

Polska, ubiegając się o wejście do Unii Europejskiej, przyjęła na siebie zadanie szybkiego i sprawnego wprowadzenia na obszarze kraju systemu określanego jako Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona najcenniejszych przyrodniczo i najbardziej reprezentatywnych w Europie ekosystemów wraz z występującą w ich obrębie florą i fauną. Zabezpieczenie wielu terenów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych ma na celu zapobieżenie zniszczeniu lub bezpowrot(...)
»