Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Najbardziej liczy się pom(...)

Skąd nagła inicjatywa stworzenia nowych targów dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej? Czy obecna oferta jest niewystarczająca? Do tej pory imprezami targowymi dla środowiska w Polsce były Targi ekologiczne POL-EKO oraz bydgoskie Targi WOD-KAN. Międzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Ściekowa są tak naprawdę drugą ściśle branżową imprezą, organizowaną wyłącznie dla środowiska wodociągowego. Październikowy termin tej wystaw(...)
»

Nowe obowiązki dla gmin?(...)

Ledwie założenia do projektu ustawy – Prawo wodne zostały skierowane do konsultacji społecznych, a już niektóre propozycje zapisów budzą sporo emocji. Dotychczasowy zakres kompetencji gmin ma bowiem zostać rozbudowany, m.in. o zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych czy rowów odwadniających tereny zurbanizowane. Czy proponowane rozwiązania są słuszne?   dr Stanisław Gawłowski, se(...)
»