Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Diabeł tkwi w szczegółach(...)

Dwa grzechy główne projektantów placów zabaw wynikają z dobrych chęci. Pierwszym jest planowanie niezabezpieczonych huśtawek dla osób na wózkach inwalidzkich na ogólnodostępnych placach zabaw. Drugim – planowanie siłowni plenerowych na placach zabaw. Niestety, grzechy te mogą okazać się śmiertelne dla dzieci użytkujących place zabaw. Są to równocześnie zaniedbania polegające na projektowaniu bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Huśtawki specjal(...)
»

Brak planów miejscowych –(...)

Problem zbyt małego stopnia pokrycia powierzchni gmin planami zagospodarowania przestrzennego nie jest nowy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 21 sierpnia 2006 r. do 2 stycznia 2007 r. kontrolę kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji. W ocenie NIK, gminy nie wykazywały zaangażowania w dążeniu do pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego możliwie dużych części swoich obszarów. W efekcie Izba negatywnie oc(...)
»