Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas bylin(...)

Byliny to obecnie jedne z najmodniejszych roślin. Sadzone na miejskich rabatach cieszą oczy mieszkańców bogactwem kolorów, form i kształtów.   Nazwa „byliny” obejmuje bardzo liczną i wyjątkowo różnorodną grupę wieloletnich gatunków roślin zielnych tworzących niezdrewniałe części nadziemne. Ogromna większość z nich przed nastaniem zimy zamiera, ale na wiosnę z powrotem odradza się z ukrytych w ziemi kłączy, cebul lub bulw. Cecha wielokrotnego odradzan(...)
»

Siła perswazji(...)

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) i stojący za nią racjonalny ustawodawca nie mogli przewidzieć wszystkich interakcji podmiotów, struktur, strumieni i innych czynników, bo zmiana ustrojowa odbywa się w biegu. Poza tym nie jest to zamknięta kompania karna, w której wszelkie zachowania można spokojnie i drobiazgowo unormować. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy (skądinąd i konsumenci) zawalczyli o właściwe bądź właściwsze praktyki(...)
»