Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polski i europejski rynek(...)

W Polsce zużywamy ok. 140 PJ energii biomasy do ogrzewania domów jednorodzinnych. Jeżeli przyjmiemy, że średnia sprawność kotła wynosi 60%, to oznacza, że do ogrzewania domów oraz produkcji c.w.u. wykorzystujemy 84 PJ (140 x 0,6) energii użytecznej. Do podgrzewania c.w.u. potrzeba 9 PJ, zatem pozostaje 75 PJ do ogrzewania powierzchni mieszkalnych. Jest to ilość wystarczająca do ogrzania 1 mln domów o powie(...)
»

Zjednoczone Królestwo – A(...)

  Agencja Severn Wye Energy (SWEA) jest spółką non-profit company i zarejestrowaną fundacją edukacyjną. SWEA powstała w 1999 r. w ramach programu KE SAVE. CelemSWEA jest promocja energii odnawialnej poprzez podnoszenie świadomości, wspieranie innowacji i działań rozwojowych. Agencja propaguje wykorzystanie biomasy na cele grzewcze od wielu lat i rozwinęła szereg inicjatyw mających na celu: ·    &(...)
»