Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

WATER & WASTEWATER INTERNATIONAL Volume 14, Issue 1. February 2001 David Oven: "Udział sektora publicznego ma decydujące znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego" (Public sector participation crucial to financial support) Udział sektora prywatnego w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, w celu poprawy usług w tym zakresie na wschodzących rynkach, jest absolutnie niezbędny dla uzyskania finansowego wsparcia. Publikacja niniejsza (...)
»

Dyrektor Roku – nom(...)

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń osób proponowanych do nominacji w plebiscycie na Dyrektora Roku 2003 Zakładu Oczyszczania Miasta. Do 14 maja br. w redakcji „Przeglądu Komunalnego” zarejestrowano 36 ważnych kart nominacji. W tegorocznej edycji nominowani zostali: Leszek Buczyński, prezes MPO Sita z Lublina, Marian Janas, prezes MZO z Ostrowa Wlkp., Michał Kasztelan, prezes MPGK z Jeleniej Góry, Tadeusz Koper, prezes PGK ze Słupska, Kazimierz Niebieszczański, prezes MZGK z Bolesławca (...)
»