Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wrocław: historyczna perł(...)

Pierwsi mieszkańcy terenów obecnej Polski pobierali wodę w naturalny sposób ze strumieni, rzek, stawów czy jezior. Wraz z rozwojem osad założonych w pewnej odległości od cieków wodnych, potrzeby spożywcze, gospodarcze czy higieniczne człowieka szybko rosły, zaczęto więc budować wodociągi, a później również kanalizację. Jak wraz z powstawaniem nowych instalacji wod-kan zmieniał się Wrocław? Pierwsze publiczne wodociągi w Polsce pojawiły się w średniowieczu. Dotąd uw(...)
»

Bioenergia po obu stronac(...)

„Polak, Węgier – dwa bratanki!”. Czy jest szansa na to, że w tym powiedzeniu, obok obywatela naszego kraju, występował będzie Niemiec? Niezależnie od tego, jak aktualnie układają się oficjalne stosunki na linii Warszawa – Berlin, utrzymywanie ścisłych kontaktów przez osoby zajmujące się działalnością gospodarczą w obu tych krajach dobrze się im przysłuży. A jeśli skorzysta na tym środowisko naturalne, to tym lepiej. We wrześniu br. w Passewalk już po raz 41. odbył(...)
»