Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

SAPARD rusza W lipcu ruszył SAPARD. Jest to program wspierający restrukturyzację polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego oraz rozwój obszarów wiejskich. Program jest skierowany do rolników, firm działających w branży przetwórstwa rolno – spożywczego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obejmuje on 4 działy: modernizację zakładów przetwórczych (ok. 40% środków), poprawę infrastruktury (ok. 30%), inwestycje w gospodarstwie (ok. 20%) oraz tworzenie nowych (...)
»

Czy niepokorne samorządy (...)

Za niezorganizowanie przetargu w myśl zapisów tzw. ustawy śmieciowej grożą kary – i to niemałe. Mimo to w Polsce wciąż są samorządy, które nie tylko nie dopełniły na czas wymogu ustawowego w tym zakresie, ale w ogóle nie zamierzają tego robić. Dlaczego? Jakie sankcje nałożono na zbuntowane gminy? Każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do zorganizowania przetargu na odbieranie lub odbieranie i za(...)
»