Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Składowisko odpadów – nie(...)

Jednym ze sposobów unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie. Z technologicznego punktu widzenia jest to proces deponowania odpadów w celu ograniczenia ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze i człowieka, który powinien odbywać się w sposób kontrolowany. Niewłaściwe składowanie odpadów sprzyja emisji zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. Odcieki zagrażają bowiem środowisku wodno-gruntowemu, a produkty lotne(...)
»

Kalendarium(...)

  21-22.03.2013, Katowice Forum Biomasy – Polska, Europa, Świat. Regulacje, pozyskiwanie, logistyka, wykorzystanie Organizator: SC Consulting, Warszawa Info: 22/740-67-80; www.SCC.com.pl   11-12.04.2013, Warszawa International Emissions Trading Congress Organizator: S.C. Consulting, Warszawa Info: 22/740-67-80; www.SCC.com.pl(...)
»