Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Regulamin dostarczania wo(...)

W artykule zaprezentowano niektóre zagadnienia poruszone w orzeczeniach sądów administracyjnych wydanych w związku z kwestionowaniem przez organy nadzoru lub indywidualnych odbiorców regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Chodzi o regulaminy uchwalane przez rady gmin w oparciu o art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawa o zbiorowym lub ustawa). Podsta(...)
»

II Mistrzostwa Polski we (...)

II Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej [pod naszym patronatem] Na terenie parku im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim w dniach 6-7 lipca br. odbyły się II Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej, organizowane przez Federację Arborystów Polskich. Źródłem inspiracji tego typu zawodów są dokonania Międzynarodowej Federacji ISA (inicjatora i wieloletniego organizatora Mistrzostw), której celem jest rozpowszechnianie wiedzy o profesjonalnych technikach arborys(...)
»