Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Recykling odpadów pohutni(...)

Skutkiem składowania odpadów są niekorzystne zmiany geomorfologiczne i nasilające się zagrożenie środowiska. Konsekwencją są straty ekonomiczne, wynikające z niewykorzystanych, zawartych w nich surowcach, bezproduktywnie zajętych terenów składowania oraz kosztów budowy i eksploatacji składowisk, a także transportu do nich odpadów. Istnieje również duża grupa strat, których nie da się u(...)
»

Więcej zieleni!(...)

Jest wiele lokalizacji, w których może pojawić się roślinność – ronda, tory kolejowe, rozjazdy, pobocza, opuszczone parcele. Są to zazwyczaj miejsca niczyje, albo takie, w które miasto nie chce inwestować. Znalazła się jednak grupa ludzi, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Są to aktywiści, działający na pograniczu prawa, którzy omijają ciągnące się miesiącami procedury i działają – pielą, sadzą rośliny, pielęgnują je. Ich starania okr(...)
»