Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Rolnictwo a stan Bałtyku(...)

Z badań monitoringowych wynika, że Polska odprowadza do Bałtyku około 200 tysięcy ton azotu ogólnego i około 13 tysięcy ton fosforu rocznie. Zgodnie z postanowieniami Komisji Helsińskiej Polska zobowiązała się do redukcji zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych z rolnictwa i osiedli wiejskich o 80% do 2020 roku. W związku z tym trwają prace w polskim oddziale Komisji Helsińskiej w sprawie rewizji listy miejsc największego zagrożenia dla środowiska. (...)
»