Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Kiedy pomoc publiczna nie(...)

Coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego przekazują realizację zadań własnych podmiotom trzecim czy też rezygnują z uzyskiwanych przez siebie dochodów na rzecz umorzonych należności budżetowych. Często jednak zapominają, iż udzielenie ulg czy umorzenie należności budżetowych należy rozumieć jako jedną z form udzielanej pomocy publicznej. W samym 2012 r. w ramach pomocy de minimis udzielono ponad 239 mln zł subsydiów podatkowych oraz zapewniono „mi(...)
»

Impas czy nowe otwarcie?(...)

Analiza założeń i przyszłych uwarunkowań europejskiej polityki klimatycznej w kontekście aktualnej sytuacji politycznej i ekonomicznej to główny temat konferencji, która odbyła się 23 kwietnia br. w Warszawie. Polska nie jest przeciwna polityce klimatycznej, a KE jest otwarta na propozycje – podkreślali uczestnicy konferencji, pt. „Impas czy nowe otwarcie? Przyszłość polityki klimatycznej UE”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez demosEUR(...)
»