Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Efektywni energetycznie(...)

Na temat korzyści płynących z podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw z Jackiem Łukaszewskim, prezesem Zarządu firmy Schneider Electric Polska, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.   Jaka jest świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających ze zwiększania efektywności energetycznej? W Polsce ciągle widoczne są braki w tej kwestii. Temat efektywności energetycznej budzi (...)
»

Koncepcja zarządzania cie(...)

Zarządzanie w gospodarce wodnej zasadniczo obejmuje dwa obszary: dysponowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych (czyli zarządzanie wodą w aspekcie jej ilości i jakości) oraz majątkiem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną, czyli gruntami pod powierzchniowymi wodami płynącymi, drogami wodnymi, obiektami hydrotechnicznymi, budowlami wodnymi (zaporami, śluzami, wałami przeciwpowodziowymi, pompowniami melioracyjnymi itp.) i pozostałymi składnikami majątkowymi. Oba te obszary wzaje(...)
»