Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Opodatkowanie odnawialnyc(...)

Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach, inwestor obowiązany jest do uiszczenia podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowli. Nie wszystkie inwestycje w OZE w całości stanowią obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Elektrownia wiatrowa na lądzie Inwestujący w farmy wiatrowe zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz gminy, a jego wysokość oblicza się na podstawie wartości budowli. Zgodnie z ustawą o podatkach(...)
»

Korzystajmy z doświadczeń(...)

Standardy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podejmuje inicjatywę opracowania, a następnie stosowania przez inwestorów i wykonawców odpowiednich standardów. Najlepszym sposobem stworzenia polskich wytycznych byłoby oparcie się na standardach zagranicznych z wprowadzeniem zmian wynikających z obowiązującej w Polsce specyfiki. Pierwszym krokiem poczynionym w tym kierunku było zorganizowanie 19 maja br. podczas XIII Międzyna(...)
»