Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Stałotlenkowe ogniwa pali(...)

Ogniwa paliwowe są jedną z technologii, która pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności w instalacjach w skali mikro i małej. Wskazują na to zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz Dyrektywy Rady Europy 92/42/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności nowych kotłów w do wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub g(...)
»

Gminy muszą korzystać z u(...)

Z Małgorzatą Szymborską rozmawia Tomasz Szymkowiak   Jak podsumuje Pani efekty „rewolucji śmieciowej” niemal pół roku po jej starcie? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest wdrażana lepiej niż przewidywali sceptycy. Po pół roku funkcjonowania nowych przepisów widać, że pesymistyczne prognozy się nie sprawdziły. Tylko w 17 gminach – z prawie 2,5 tys. – nie zorganizowano przetargów, ale to nie oznacza, że nikt(...)
»