Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

RAPORT – KANALIZACJA CIŚN(...)

Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF. Pobierz plik PDF(...)
»

Weryfikacja sprawozdań i (...)

Stacje demontażu pojazdów ze względu na rodzaj prowadzonej w nich działalności powinny być ukierunkowane na zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Nieprawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi w tego typu przedsiębiorstwach może stanowić duże zagrożenie dla otoczenia (skażenie ziemi i wód, zanieczyszczenie atmosfery). Zgodnie z art. 43 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU z(...)
»