Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krytyczne stanowisko doty(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłosiła do Ministerstwa Środowiska prawie 30 uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 sierpnia 2018 r. Izba pozytywnie oceniła m.in. przewidzianą w projekcie likwidację ryczałtowego rozliczania przez gminy usług w zakresie odbierania oraz zagospodarowania odpadów. Dla uczciwej konkurencji Jest to, w opinii PIGO, zmiana s(...)
»

Bio równa się życie(...)

Poznań Design Festiwal to wydarzenie promujące design jako sposób myślenia i twórczego rozwiązywania istotnych społecznie i ekologicznie problemów. Organizatorzy chcą pokazać, jak design staje się narzędziem projektowania usprawnień w mikroskali, które pomogą zadbać o bioróżnorodność wokół nas. Dlatego właśnie V już edycja wydarzenia, które odbędzie się w różnych częściach stolicy Wielkopolski pomiędzy 11 a 18 maja, otrzymała jako przewodnie hasło #bioróżnorodność. Program festiwalu(...)
»