Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przestrzeganie dyrektyw(...)

Trwające obecnie negocjacje z Unią Europejską zwracają uwagę na fakt, iż kraje ubiegające się o członkostwo muszą do dnia akcesji przyjąć wszystkie aktualnie obowiązujące unijne przepisy. Wywołuje to spore kontrowersje również wśród obywateli UE, gdyż powszechnie wiadomo, iż same państwa członkowskie nie przestrzegają unijnych przepisów. Dotyczy to zwłaszcza tych związanych z ochroną środowis(...)
»

Dobre przykłady na wagę z(...)

Pomysłowość oraz innowacyjność w edukacji ekologicznej to niezwykle pożądane elementy. Wiele oczywiście zależy od chęci i determinacji zakładów, ale także od wiary społeczeństwa, że jego praca nie idzie na marne, a to, co zostało wysegregowane, nie trafi do jednego kubła i dalej na składowisko. Ważne jest szukanie pozytywnych wzorców i przykładów. Wśród uczestników IX edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu zn(...)
»