Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyszłość rozwoju zrówno(...)

Zrównoważony rozwój odwołuje się w założeniach do równowagi trzech elementów: środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Jednak w tak rozumianym rozwoju zrównoważonym nie ma żadnej równowagi. To wyłącznie zabezpieczenie interesów człowieka w kategoriach ekonomicznych i społecznych w przeciwstawieniu do będących w mniejszości kategorii przyrodniczych. Idea zrównoważonego rozwoju funkcjonowała początkowo głównie jako koncepcja makroekono(...)
»

Wolność dostępu do usług(...)

Koncepcje sprawiedliwości i równości są podstawą budowania systemów społecznych i politycznych w krajach o tzw. społecznej gospodarce rynkowej. W Polsce konstytucyjną normą jest równe traktowanie obywateli w dostępie do dóbr i usług. Dostęp ten zależy m.in. od czynników przestrzennych. Podstawowa zasada sprawiedliwości głosi, że każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszej podstawowej wolności, możliwej do pogodzenia z podobną wolnością dla innych. Przestrzeń (...)
»