Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Znaczenie energii odnawia(...)

Niewielkie zasoby wodne Polski powodują, iż znaczna część małych elektrowni wodnych (MEW) dysponuje mocami zainstalowanymi poniżej 100 kW. Poprzez modernizację agregatów prądotwórczych moc istniejących elektrowni wodnych można zwiększyć o 20-30%. Liczbę MEW funkcjonujących w Polsce szacuje się na ok. 600, a ich moc na 160 MW, tj. ok. 0,4% produkcji energii elektrycznej w kraju. Dzięki temu unika się rocznie emisj(...)
»

Wokół odpadów(...)

Ekologiczne samochody Niemiecka dyrektywa dotycząca zarządzania pojazdami złomowanymi oraz dobrowolne zobowiązanie krajowych stowarzyszeń producentów samochodowych zachęcają niemiecki przemysł samochodowy do bardziej prośrodowiskowego zarządzania wrakami samochodów. Data kluczową jest 1 luty 2002 r., kiedy to 15% starego samochodu będzie mogło być odesłane na wysypisko. Poczynając od 2015 r. 95% materiałów użytych w samochodach musi być odzyskiwane poprz(...)
»