Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Skutki prawne ustalenia l(...)

Artykuł zawiera omówienie obowiązków organu administracji publicznej w postępowaniu w przedmiocie ustalenia linii brzegu. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 września 2013 r. II SA/Kr 353/131. Orzeczenie Ustalenie linii brzegu wiąże się z ograniczeniem prawa własności, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 p.w., jeśli śródlądowa woda powierzchniowa płynąca lub wody morza terytorialnego (...)
»

Odpady niebezpieczne w dz(...)

Od redaktora Materiały uznawane za niebezpieczne z chwilą, gdy staną się odpadem, klasyfikowane są najczęściej także jako odpady niebezpieczne. Bywa, że również materiały, których nie traktujemy jako niebezpieczne, w formie odpadu zaliczane są już do niebezpiecznych. Praktyka wskazuje, iż większość polskich przedsiębiorstw, nie kontrolowana przez odpowiednie organy państwowe i nie zmuszona wymaganiami kontrahentów, ignoruje przepisy związane z gospodarowaniem odpadami. Niska (...)
»