Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projektowanie instalacji (...)

Z licznych wystąpień, jakie regularnie pojawiają się podczas konferencji i seminariów oraz obserwacji podczas realizacji projektów wynika, że inwestycje w gospodarce komunalnej (zarówno odpadowej, jak i związanej z wodą i ściekami) nie rządzą się tymi samymi prawami ekonomii co w innych sektorach gospodarki. Pobieżna analiza „listy życzeń”, jaka będzie załącznikiem do każdego z wojewódzkich planów gospodarki odpadami, oraz niezwykła aktywność dostawców najróżniejszych Absolutnie Nie(...)
»

Od redakcji(...)

Coraz częściej prywatne firmy, instytucje publiczne czy urzędy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników oraz użytkowników i zapewniają przyjazną przestrzeń pracy, a także dążą do odpowiedzialnego je wykorzystywania, nie ponosząc przy tym olbrzymich kosztów utrzymania. Takim rozwiązaniem jest zazielenianie obszaru, budynku lub biura. Dodatkowo działania te sprawiają, że odbiór społeczny danego obiektu okazuje się dużo lepszy. Powoli „polityka zielonych biur” staje się standardem, a takie pr(...)
»