Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Poprawa czystości Wisłoki(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał z inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki, a jego siedzibą jest miasto Jasło. Do Związku należy 19 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Podstawowym jego celem jest działanie na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, zgodnie z przekonaniem, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. W głównej mierze w ramach funduszu Unii Europejskiej PHARE 2001 S(...)
»

Przegląd możliwości podzi(...)

Magazynowanie dwutlenku węgla stanowi jedną z alternatyw w limitowaniu jego emisji do atmosfery. Problem ten zawiera w sobie uwarunkowania natury ekonomicznej, społecznej, politycznej oraz technologicznej. Efekt cieplarniany, a przede wszystkim alarmujący wzrost poziomu CO2 (jeden z sześciu gazów cieplarnianych wymienionych w Protokole z Kioto1, w którym zobowiązano sygnatariuszy do ograniczenia jego emisji) w atmosferze spowodowały, że wielkość emisji dwutl(...)
»