Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Huby w diagnostyce drzew (...)

Rozwój grzybów w drzewie istotnie wpływa na jego mechaniczną wytrzymałość. Dlatego ważne jest racjonalne postępowanie z drzewami opanowanymi przez trudne do zwalczania huby. Gatunki hub na różnych częściach drzewa   (...)
»

Regulator w sektorze usłu(...)

Dyskusje w sprawie zmiany regulatora w sektorze usług wodno-kanalizacyjnych prowadzone są już od bardzo dawna. Przed wdrożeniem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podczas prac legislacyjnych związanych z jej opracowaniem pojawiło się kilka propozycji różnych rozwiązań w tym zakresie. W projekcie ustawy (a przynajmniej w jednej z wersji) proponowano upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do zatwierdz(...)
»