Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Znaczenie zieleni w miast(...)

Tereny zieleni w miastach spełniają różne funkcje, z których najważniejszą – choć często przez nas niezauważalną –jest funkcja biologiczna. To ona odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka, bowiem jest źródłem lepszego samopoczucia i dostarcza sił. Jedną z zalet zieleni, która zasadniczo wpływa na nasze zdrowie, jest jej ujemne jonizowanie powietrza. Źródłem jonów ujemnych jest roślinność, a głównym ich producentem – chlorofil. Zjonizowane ujemnie powietrze wpływa(...)
»

Zielone zamówienie public(...)

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych). Poszukują również rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów lub usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a przez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.  (...)
»