Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Warto przeczytać(...)

  Warszawa – dzieje fortyfikacji Lech Królikowski Wydawnictwo TRIO Niegdyś forty służyły do celów militarnych. Najczęściej grupowane były w zespoły, które tworzyły twierdze. Obecnie nie pełnią już tej funkcji, a ich pozostałości stanowią siedzibę muzeów czy miejsce realizacji różnego rodzaju inicjatyw społeczno-kulturalnych. Cały czas jednak te obronne budowle harmonijnie wkomponow(...)
»

Problemy w planowaniu prz(...)

Niekonsekwencja w zarządzaniu przestrzenią, brak wsparcia finansowego dla gmin w działaniach związanych z rozwojem infrastruktury technicznej czy nieporozumienia w relacjach inwestor – społeczeństwo to najczęstsze problemy, z jakimi mamy obecnie do czynienia w gospodarce przestrzennej. System planowania przestrzennego w Polsce jest analizowany na różne sposoby. Wskazuje się m.in. na konkretne przepisy, które z uwagi na brak precyzji wymagałyby zmiany lub doprecyzowa(...)
»