Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Regionalne Biuro Informac(...)

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (patrz wywiad z jej prezesem CzE nr 3/2002) ma bogate doświadczenie w upowszechnianiu informacji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Prowadzi od wielu lat studia na temat potencjału zasobów energii odnawialnych w regionie. BAPE wykonała założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla kilkudziesięciu gmin. Agencja przygotowała również wiele inwest(...)
»

W kierunku trwałego rozwo(...)

Pojęcie trwałego rozwoju nabrało szczególnego znaczenia po ogłoszeniu w 1987 r. przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju raportu pt. „Nasza wspólna przyszłość”. Istotą trwałego rozwoju jest wymaganie, by jakość życia ludzkiego nie malała z upływem czasu. Nie ma ona wartości absolutnej i zależy m.in. od poziomu rozwoju, cywilizacji, kultury czy klimatu. Potrzebny jest harmonijny i zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach, który zależy nie tylko od wskaźników ekonomicznych, ale (...)
»