Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Odpady – problem do zagospodarowania Kolejną edycję bezpłatnych szkoleń pt. „Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – zagadnienia teoretyczne i praktyczna realizacja” zorganizował Polski System Recyklingu O. O. Spotkania dedykowane przedsiębiorcom, samorządowcom i liderom lokalnych społeczności poruszały tematy obowiązujących przepisów prawa, przygotowywanych regulacji prawnych oraz ich praktycznej realizacji(...)
»

Trzymajmy rękę na pulsie(...)

Kształtowanie polityki informacyjnej samorządu to zadanie złożone, wymagające planowania strategicznego i – co się z tym wiąże – monitoringu najważniejszych czynników społecznych bezpośrednio wpływających na kierunki i sposób realizacji działalności informacyjnej. Planowanie i wdrożenie efektywnego programu działalności informacyjnej samorządu lokalnego wiąże się z koniecznością prowadzenia systematycznego „monitoringu” najważniejszych czynników społecznyc(...)
»