Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Ścieki z przemysłu spożyw(...)

dr hab. inż. Piotr Konieczny Katedra Zarządzania Jakością Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, AR, Poznań Działalność sektora przemysłu spożywczego traktuje się zazwyczaj jako potencjalne źródło licznych problemów środowiskowych. Szerzej na ten temat pisałem już na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” (7-8/2006) podkreślając, że zakłady spożywcze różnią się od innych gałęzi przemysłu głównie ilością zużywanej wody na jednostkę produktu, odprowad(...)
»

System gospodarki odpadam(...)

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poszczególne kraje Unii Europejskiej mają odrębne uregulowania prawne. Niemniej łączy je jedno – stanowią praktyczną realizację zasad zawartych w dyrektywach UE. Wynikające stąd różne sposoby zagospodarowania mają jeden cel – ograniczanie ilości składowanych odpadów. Ponadto decyzyjne gremia Unii Europejskiej uznają spalanie odpadów za metodę niezwykle istotną w całym systemie gospodarki odpada(...)
»