Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka wodna"

Polecane artykuły:

Dylematy wsi(...)

Choć obecnie w wielu gminach samorządowcy zmagają się z zapisami nowej ustawy o odpadach, a problemy gospodarki wodno-ściekowej schodzą na dalszy plan, firma Abrys nie zapomina o tematach istotnych dla branży. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenach niezurbanizowanych” podejmuje jedno z takich zagadnień. Stan systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w dużych miastach jest obecnie zadowalający. Sieci są systematycznie rozbudowywane, obiekty modernizowane i w(...)
»

Nowa Rada IGWP, nowe wyzw(...)

Dokonano wyboru nowej Rady Izby. W jej skład weszło 21 przedstawicieli firm wodociągowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Co może to oznaczać dla tej branży? W Warszawie 19 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  Z pewnością ważnym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania z działalności Rady Izby za 2016 r.; Sprawozdania z działalności Prezesa Izby za 201(...)
»