Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka wodna"

Polecane artykuły:

Pożądana wiedza(...)

Po przeanalizowaniu 15 definicji zawartych w ustawie Prawo wodne, zaczynających się od słowa „obszar”, czas na ich zastosowanie. Pewnie będzie to trudne, ale trzeba spróbować. Unijnym aktem prawnym, który spowodował zmianę naszej ustawy Prawo wodne, jest dyrektywa 2007/60/WE, zwana potocznie dyrektywą powodziową, z której należało „wyłuskać” pięć rodzajów działań oraz terminy ich wykonania. A mianowicie do 22 grudnia 2009 r. trzeba(...)
»