Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

VI edycja Konkursu &#8222(...)

16 listopada 2004 r. redakcja „Przeglądu Komunalnego” ogłosiła VI edycję Konkursu o Puchar Recyklingu. Cel Konkursu Jak co roku, przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce przedsięwzięcia organizacyjne, techniczne i edukacyjne dotyczące odzysku i recyklingu odpadów. Celem Konkursu jest rozpowszechnianie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, wdrażanie nowych technik w zakresie recyklingu oraz prowadzenie edukacji ekologicznej. (...)
»