Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energetyczne dylematy(...)

Rozwój polskiego energochłonnego przemysłu jest obecnie silnie stymulowany unijnymi zobowiązaniami. Mając to na uwadze, przedsiębiorstwa rozważają wykorzystanie rozmaitych źródeł energii. Możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na terenie zakładu wymaga jednak wyboru optymalnego paliwa. W jakie źródło energii najlepiej zainwestować?   Adam Leszkiewicz prezes Zarządu, dyrektor generalny (...)
»

Odpowiedzialność za niele(...)

Zagadnienie transgranicznego przemieszczania odpadów jest regulowane w Ustawie z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Poza tym również w Rozporządzeniu (WE) 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zgodnie z naturą tego rodzaju aktów wspólnotowych1 znajduje ono bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich. Nowe wytyczne(...)
»