Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wybrane rozwiązania europ(...)

Budownictwo komunalne można zdefiniować jako budownictwo mieszkaniowe korzystające z finansowej pomocy publicznej w celu zapewnienia zakwaterowania o odpowiednim standardzie osobom o niskich i średnich dochodach lub znajdującym się w sytuacji bezdomności, których nie stać na nabycie lub wynajmowanie mieszkania po cenach wolnorynkowych. Jak sobie z tym radzą europejskie państwa? Systemy budownictwa komunalnego różnią się w poszczególnych państwach, a przy tym wykorz(...)
»

Fotodegradacja zanieczysz(...)

Adriana Zaleska Techniki stosowane do minimalizacji zanieczyszczeń fazą olejową najczęściej opierają się na metodach separacji faz i/lub adsorpcji zanieczyszczeń na sorbentach oraz biodegradacji zanieczyszczeń. Znalezienie metod oczyszczania pozwalających na całkowite usunięcie zanieczyszczeń olejowych z wody uwarunkowane jest znajomością odpowiednich procedur analitycznych do oznaczeń ilościowych oraz jakościowych składników fazy olejowej w fazie wodnej w ilościach śladowych. Niew(...)
»