Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zestawienie firm oferując(...)

 Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF. (...)
»

Ekologiczne uwarunkowania(...)

Waldemar Mioduszewski, Janusz Ostrowski Zasoby wodne pochodzące z opadów atmosferycznych gromadzone są w krajobrazie w wyniku procesów odpływu i retencjonowania wody w warstwie glebowo-gruntowej (strefa areacji), warstwach wodonośnych (strefa saturacji) i na powierzchni terenu (wody powierzchniowe). Zasoby wodne i ich dyspozycyjność w dużej mierze warunkują kształtowanie funkcji i struktury użytkowania gruntów które tworzą: · tereny zurbanizowane stanowiące najsilniej z(...)
»