Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

LIFE rusza Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wsparcia wdrażania programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 28 lutego br. podpisali minister środowiska Maciej Grabowski oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Małgorzata Skucha. Całkowity budżet programu LIFE na poziomie UE na lata 2014-2020 to ponad 3,4 mld euro. Pieniądze będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów: działania na rzecz środowiska – wspar(...)
»

Kontrola gmin i RIPOK-ów (...)

1 stycznia 2015 r. upłynęły trzy lata od wejścia w życie nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i półtora roku od tzw. „śmieciowej rewolucji” w gminach. Zmiana przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miała na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju, a w konsekwencji wywiązanie się z nałożonego na kraje Unii Europejskiej obowiązku osiągania poziomów rec(...)
»