Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Mikrogranty na OZE rozdan(...)

Lublin, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Rumia, Płońsk, Pałecznica, Raciechowice, Sztum, Sopot i Milanówek to zwycięzcy konkursu „Razem dla klimatu i energii” dla jednostek samorządu terytorialnego na najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Każdy ze zwycięskich samorządów otrzyma 50 tysięcy złotych na przygotowanie analiz i dokumentacji oraz pomoc w nawiązaniu bezp(...)
»

Kryteria wyboru najkorzys(...)

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm. – P.z.p.), „zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia” Natomiast w myśl art. 91 ust. 2 P.z.p., „kryteriami oceny ofert są cena albo cena i(...)
»