Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co dalej z gospodarką odp(...)

W pierwszych latach działalności gmin problemy gospodarki odpadami komunalnymi na ogół nie były zaliczane do działań priorytetowych. W efekcie gospodarka odpadami polegała zwykle na prostej kontynuacji istniejących wcześniej sposobów ich usuwania i unieszkodliwiania. Niedostateczne wyposażenie, zła eksploatacja i często niewłaściwa lokalizacja składowisk odpadów komunalnych oraz brak strefy ochrony sanitarnej i zieleni izolacyjnej wokół nich to podstawowe problemy i jednocześnie (...)
»

V Bałtyckie Form Biogazu (...)

Międzynarodowa konferencja V Bałtyckie Form Biogazu, zorganizowana przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w dniach 16-17 czerwca, zgromadziła ok. 100 specjalistów z branży produkcji i utylizacji biogazu oraz syngazu. Podczas Forum skoncentrowano się na zagadnieniach utylizacji biomasy odpadowej. Program konferencji obejmował 39 referatów, w tym 17 wygłoszonych przez gości zagranicznych, i był podzielony na części związane z substratami, procesem fermentacji oraz technologiami zgazo(...)
»