Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Planowanie energetyczne w(...)

Tomasz Śmiglewicz Pojęcie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostało wprowadzone przez Ustawę - Prawo energetyczne z 1997 r. Choć ustawa obliguje gminy do sporządzania projektów założeń to niewiele gmin przystąpiło do ich realizacji. Z kolei część gmin zleca ich wykonanie firmom konsultingowym, nie zawsze zainteresowanym rzeczywistym rozwojem gminy. W efekcie powstają plany, które spełniają wymagania ustawy, ale trafiają na półkę i (...)
»

Ławka na placu zabaw(...)

Miejsce dla znudzonych rodziców czy ważny element placu zabaw o funkcjach społecznych? Zwykło się mówić, że to, czym bawią się dzieci, to wyposażenie placu zabaw lub po prostu „plac zabaw”, a to, z czego korzystają dorośli, to mała architektura. Takie nazewnictwo funkcjonuje w niektórych katalogach, choć oczywiście zabawki na placach zabaw to też elementy małej architektury. Bardziej prawidłowy byłby podział na wyposażenie do zabawy i wyposażenie dodatkowe (uzupełni(...)
»