Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Klimat - jaki jest?(...)

Stanisław R. Kozieł W obiegowej definicji klimat jest tym czego oczekujemy, podczas gdy pogoda jest to nasze doświadczenie codzienne, jest tym co jest nam dane. Ze słowem "oczekiwanie" wiążemy zwykle termin statystyki matematycznej określający wartość średnią. Dla scharakteryzowania zmienności elementów klimatu, np. temperatury w ustalonym punkcie geograficznym, stosuje się drugą miarę statystyczną - wariancję. (...)
»

Zrównoważony rozwój w pra(...)

Dwór w Tomaszowicach pod Krakowem, 8 i 9 marca br. był miejscem spotkania ponad 120 przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, zajmujących się zrównoważonym rozwojem. – Dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać, że ekologia jest podstawą rozwoju gospodarczego. Ważne, aby pokazywać i promować konkretne przykłady dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, a także wzorować się na krajach, które ma(...)
»