Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fermentacja odpadów komun(...)

Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak Technologia "mokrej" fermentacji odpadów komunalnych nie odbiega od technologii powszechnie stosowanej do stabilizacji osadów ściekowych i gnojowicy. Jedynie budowa reaktorów i dobór urządzeń peryferyjnych może uwzględniać wymogi tego specyficznego substratu. Fermentacja biofrakcji, odpadów komunalnych w wydzielonej zamkniętej komorze jest oczywiście możliwa, po wcześniejszym jej wydzieleniu ze zmieszanych odpadów i przeprowadzeniu w zawies(...)
»

Trendy w recyklingu olejó(...)

Systemy zbiórki oraz metody przemysłowego wykorzystania olejów odpadowych Oleje odpadowe powstają w wyniku gospodarczej działalności człowieka jako odpad z eksploatacji olejów smarowych, stosowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Z wieloletnich statystyk wynika, że ilość generowanych przez gospodarkę w skali rocznej olejów odpadowych wynosi ok. 50% ilości produkowanych „świeżych” olejów smarowych. Pozostałe 50% jest zużywane w procesach użytkowania. W kraj(...)
»