Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działalność EkoFunduszu w(...)

Jeszcze 12 lat temu Polska należała (obok b. ZSRR i NRD) do krajów o największym zanieczyszczeniu atmosfery. Przyczyną tego była zarówno rabunkowa gospodarka, nie licząca się z zasadami ochrony środowiska, jak i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej niemal wyłącznie z węgla oraz bardzo niska cena tej energii, powodująca marnotrawstwo sięgające 30 - 40% energii wytworzonej. Nic więc dziwnego, że po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego odejście od monokultury węglowej (...)
»

Właściwości granulatu drz(...)

Największymi użytkownikami granulatu (pelet) w Europie są Szwedzi, Duńczycy, Niemcy i Austriacy. Nic więc dziwnego, że właśnie w tych krajach przed kilku laty opracowano odpowiednie procedury służące ocenie tych specyficznych paliw – normy. Normy europejskie Europejski Komitet Standaryzacji CEN przygotowuje obecnie 30 norm technicznych dotyczących biopaliw stałych. Dwie najważniejsze dotyczą klasyfikacji i specyfikacji (prCEN/TS 14961) oraz gwarancji jakości biop(...)
»