Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Układ kogeneracyjny(...)

Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków często zastanawiają się nad zastosowaniem lub modernizacją układów kogeneracyjnych wykorzystujących jako paliwo biogaz z fermentacji osadu ściekowego. Warto pamiętać, że inwestycja w taki układ może być kosztowna, a jej bilans ekonomiczny może być zakłócany nieprzewidywalnością wartości giełdowej świadectw pochodzenia energii. Decyzja inwestycyjna wymaga zatem dużej rozwagi i szczegółowej analizy wy(...)
»

Paliwa alternatywne w prz(...)

Polski przemysł cementowy jest obecnie jedną z najnowocześniejszych branż przemysłowych w skali europejskiej i światowej. Dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym w ostatnich latach oraz wprowadzeniu nowych, energooszczędnych technologii i wysoko sprawnych urządzeń odpylających, sektor zmienił w istotny sposób swoje oblicze. Postrzegany powszechnie jako przemysł degradujący środowisko w rzeczywistości – za sprawą obniżenia emisji pyłowej i gazowej oraz wykorzystywan(...)
»