Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Termiczne wykorzystanie b(...)

Odnawialne źródła energii stają się istotnym składnikiem bilansów energetycznych wielu krajów i będą odgrywać zasadniczą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego1. W Polsce główną pozycję wśród odnawialnych źródeł energii stanowi biomasa, która może być konwertowana do różnych nośników energii w takich procesach jak piroliza, spalanie, zgazowanie czy też fermenta(...)
»

Wdrożyć strategię wodną(...)

W kontekście obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i prawa krajowego należy zharmonizować strategiczne cele gospodarki wodnej z celami rozwoju regionalnego. Wciąż nie wiadomo jednak, jak pogodzić partykularne interesy różnych regionów, powiatów i gmin. Ministerstwo Środowiska pod koniec lata przedłożyło Radzie Ministrów Strategię Gospodarki Wodnej. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2005 r. Od 1956 r. powstało kilkanaście kompleksowych i pe(...)
»