Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Co w razie kryzysu?(...)

Obowiązująca od 22 sierpnia br. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU nr 89, poz. 590) nakłada na samorządy nowe zadania, które będą finansowane z ich środków własnych. Poprosiliśmy o ocenę tego dokumentu, którego zapisy wzbudziły – zwłaszcza na szczeblu powiatowym – szereg wątpliwości i pretensji.   (...)
»

Kwiatki do kożucha. Jak n(...)

Tadeusz Urban Sporo zamieszania spowodowała ustawa o transporcie drogowym (DzU z 2001 r. Nr 125, poz. 1371). To zamieszanie próbuje się często wykorzystać, aby nakłonić firmy wywożące odpady komunalne do niepotrzebnego „potrząsania kiesą”. Tymczasem uważna lektura aktów prawnych pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy i nerwów. W art. 5.1 przywołanej ustawy napisano: podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wy(...)
»