Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"


  1. Zmiany zawartości grzybów w osadach ściekowych Czytaj

     January Bień

     Katarzyna Woszczyk-Cierzyńska

     Małgorzata Kacprzak


Polecane artykuły:

Recykling materiałowy te(...)

W naszych miejscowościach przywykliśmy już do widoku kolorowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (fot. 1). Od czasu do czasu słyszymy o organizowaniu przez lokalne samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe czy firmy komercyjne akcji zbierania wielkogabarytowych odpadów, w postaci zbędnych już w naszych mieszkaniach mebli, lodówek, pralek czy telewizorów. Prowadzone są(...)
»

Sądownictwo polubowne (ar(...)

Postępowanie arbitrażowe powstało i odniosło sukces w państwach wysokorozwiniętych. W Polsce, niestety, stale brakuje szerszej promocji arbitrażu i zaufania wobec instytucji, która w wielu państwach doskonale się sprawdziła. Z takiej formy rozwiązywania sporów mogą też z powodzeniem korzystać samorządy. Przez sąd polubowny należy rozumieć sąd niepaństwowy, powołany przez strony do rozstrzygnięcia ich sporu wyrokiem mającym moc prawną na równi z wyro(...)
»