Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

KIB wobec polityki koncer(...)

Pod koniec listopada w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży, mające na celu ocenę obecnej sytuacji w sektorze paliwowym i biopaliwowym oraz wypracowanie stanowiska wobec strategii koncernów paliwowych kupujących biokomponenty poza granicami kraju. Dyskusja, która się wywiązała, pozwoliła na zredagowanie pewnych uwag i wniosków, które zostały przekazane do MG. Uczestnicy spotkania przypomnieli, że w obecnych (...)
»

Stop alergiom(...)

Zainteresowanie pozytywnym oraz leczniczym wpływem roślinności i terenów zieleni na zdrowie człowieka staje się coraz większe. Powoli w świadomości architektów krajobrazu przebijają się także kwestie związane z alergiami. Zieleń to podstawa wszystkich ogrodów specjalnych, skierowanych do osób o szczególnych potrzebach. Dla osób niepełnosprawnych projektuje się ogrody o dostosowanej ergonometrii, z odpowiednim układem oraz wymiarami ścieżek i rabat, dla niewidomych (...)
»