Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Mechaniczno-biologiczne p(...)

W Zielonej Księdze w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów zdefiniowano jako techniki łączące przetwarzanie biologiczne z obróbką mechaniczną. Oryginalne technologie MBP oferuje przynajmniej 27 firm. Jedna trzecia z nich została opracowana przez firmy niemieckie, co nie jest przypadkowe, ponieważ rozwój MBP historycznie wiąże się z Niemcami. Przedsiębiorstwa te dostarczyły technolog(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Kolejne mazurskie inwestycje Ponad 6,3 mln zł brutto pochłonie modernizacja oczyszczalni ścieków w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie). Inwestycja została wsparta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). W ramach tego przedsięwzięcia przebudowane lub wymienione zostaną urządzenia technologiczne, które były użytkowane nieprzer(...)
»