Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

System ZSEE na wyczerpani(...)

Czy obecnie funkcjonujący system rozwiązywania problemów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) spełnia oczekiwania rynku i wymogi prawa? Jakie są perspektywy w zakresie jego modernizacji? Po ponad pięciu latach obowiązywania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (która w międzyczasie została znowelizowana) trzeba zdecydować się na rozstrzygnięcie: czy pielęgnujemy to, co mamy, czy osoby i instytucje odpowiedzialne za państwo p(...)
»

UZP blokuje wiatraki(...)

W dotychczasowych postępowaniach dotyczących budowy elektrowni wiatrowych Urząd Zamówień Publicznych (UZP), dokonując własnej interpretacji definicji zawartych w ustawach P.e. oraz Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), stoi na stanowisku, że: budowa elektrowni wiatrowej stanowi działalność tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej, w rozumieniu art. 122 ust. 1 pkt 3 P.z.p.., czego konsekwencj(...)
»