Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oazy na betonowych pustyn(...)

W dzisiejszych czasach, kiedy część miast przeobraziła się w rozległe, zaludnione i ściśle zabudowane aglomeracje, coraz większą rolę odgrywa w nich zieleń. Jej znaczenie w świecie betonu, szkła i metalu jest nie do przecenienia. Dlatego cieszy fakt, że coraz częściej stanowi ona istotny czynnik w projektowaniu przestrzeni publicznej. Środowisko wielkomiejskie uznawane jest za uciążliwe, stąd kształtowanie terenów zieleni powinno odbywać się w kilku obszarach(...)
»

Jak poradzić sobie z ochr(...)

Ciągle zmieniające się przepisy ochrony środowiska powodują, że przedsiębiorcy zobligowani do ich przestrzegania decydują się na korzystanie z usług firm outsourcingowych bądź tworzą rozbudowane działy ochrony środowiska, skupiające specjalistów ds. ochrony środowiska.   Wybór wariantu determinuje wielkość przedsiębiorstwa, a także polityka  jego właściciela. Dlaczego? Prawa ochrony środowiska nie stanowi jedna ustawa obejmująca zagadni(...)
»