Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring powietrza wska(...)

W Krakowie smog fotochemiczny występował przez osiem dni lipca i jedenaście dni sierpnia 2015 r., kiedy to nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego stężenia ozonu, które 10 sierpnia wynosiło aż 164 µg/m3. Z kolei w lipcu 2016 r. w strefie podmiejskiej Krakowa odnotowano trzy dni ze smogiem, a 5 lipca stężenie ozonu w podkrakowskim Szarowie wyniosło 127 µg/m3. A jak sytuacja wygląda na obszarach podmiejskich i w miejscowościach wypoczynkowych? Prowadzon(...)
»

Ochrona osoby, a nie dok(...)

Samorządy dostosowują się do wymagań unijnego rozporządzenia RODO. Część z nich wciąż nie jest jednak w pełni przygotowana do nowych przepisów. Co najbardziej kuleje? Przygotowanie do RODO to przede wszystkim edukacja i budowa świadomości potrzeby ochrony danych osobowych wśród pracowników administracji zaangażowanych w ich przetwarzanie. Najsłabsze ogniwo  – To zwykle pracownicy są najsłabszym ogniwem w systemach ochrony da(...)
»