Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ktoś kiedyś powiedział, że „życie to sztuka wyboru” i na pewno jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy. Ciągle bowiem musimy decydować, a zatem zastanawiać się, którą „drogą” podążać do celu. Wybory stoją zarówno przed jednostkami, jak i przed całymi społecznościami. Do tych najważniejszych, mających wpływ na rozwój kraju, należą wybory polityczne – samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Jednak oprócz tych elekcji, na szczeb(...)
»

Edukacja ekologiczna na p(...)

Całkowite zużycie papieru na świecie w 2007 r. wyniosło 394,2 mln ton, w tym mas pierwotnych 196,2 mln ton i makulatury (wtórnych) 207,7 mln t. W ciągu drugiej połowy XX w. globalna konsumpcja papieru wzrosła ponad sześciokrotnie. Największym użytkownikiem tego produktu są Stany Zjednoczone, zużywające 331 kg rocznie na osobę. Stanowi to blisko 30% całkowitej światowej konsumpcji. Wszystkie kraje wysoko uprzemysłowione zużywają ok. 70% papieru produkowanego n(...)
»