Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Taśmowa produkcja ogniw f(...)

Największą dynamikę wzrostu produkcji w skali gospodarki światowej obserwuje się w dziedzinie ogniw fotowoltaicznych PV, która na przestrzeni ostatnich lat oscyluje w granicach 30 – 50% rocznie. Główni ich wytwórcy prowadzą bez przerwy – zakrojone na szeroką skalę – działania badawczo-wdrożeniowe nad obniżką kosztów wytwarzania przy jednoczesnej maksymalizacji konwersji promieniowania słońca na energię elektryczną. (...)
»

Strategia rozwoju – "zrób(...)

W procesie urzeczywistniania rozwoju – oprócz sensu i celu działania – duże znaczenie posiada program i metodyka jego opracowywania. Strategia rozwoju, której potrzeby i słuszności nie trzeba udowadniać, w praktyce bardzo często jest dokumentem martwym, z którego, niestety, nic albo niewiele wynika. Pytanie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?   Warto tutaj przytoczyć koncepcję kształtowania rozwoju W. Easterly&rs(...)
»