Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unijne dofinansowania(...)

Już ponad 1500 wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich może zostać pozytywnie rozpatrzonych – to o ponad 1200 więcej niż na koniec 2008 r. Oznacza to, że 47,2 mld zł ma szansę wesprzeć projekty i inwestycje infrastrukturalne oraz środowiskowe. To pięciokrotne przyspieszenie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko w porównaniu z końcem 2008 r. (9,8 mld zł). Dynamika ta oznacza, że wartość złożonych wniosków sięgnie 50% puli środków przeznaczon(...)
»