Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Nie zabraknie stłuczki sz(...)

z mgr. inż. Tomaszem Chruszczowem, dyrektorem Forum Opakowań Szklanych, rozmawia Wojciech Dutka Forum rozkręcało się powol... Pomysł powołania FOS jako porozumienia programowego hut szkła opakowaniowego, powstał w 1997 r. Inicjatorem był obecny prezes stowarzyszenia Włodzimierz Rząsa. Na początku były to oczywiście głównie dyskusje o programie i metodach działania. FOS było początkowo sekcją branżową Stowarzyszenia Producentów Szkła. Szybko jednak okazało się, że skala(...)
»

Dla Mazowsza i zrównoważo(...)

Przyjęta przez Sejm w 2001 r. „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej jako pierwsza zawierała stwierdzenie, że OZE to domena samorządów: „Odnawialne źródła energii mogą mieć istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin czy nawet województw naszego kraju […]. Ich rozwój stwarza szansę, zwłaszcza dla lokalnych społeczności, na utrzymanie niezależności energetycznej, rozwoju regionalnego i nowych miejsc pracy. (...)
»