Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Na pojęcie zakładowej gospodarki wodno-ściekowej składają się różne przedsięwzięcia inwestycyjne, technologiczne, organizacyjne oraz prawne, związane z pozyskiwaniem wody do procesów produkcyjnych oraz odprowadzaniem powstałych z nich ścieków. Jeśli chodzi o aspekty prawne, to trzeba uwzględnić, że jest to w szczególności materia szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza prawa wodnego. Ważnym jej komponentem bywa także problematyka korzystania z infrastrukturalnyc(...)
»

Nasz przyjaciel las(...)

Jednym z największych skarbów przyrody w Polsce, z którym można się zetknąć praktycznie każdego dnia, są lasy. Pokrywają one 25% powierzchni kraju. Stanowią nie tylko ostoję tysięcy gatunków roślin i zwierząt, ale mogą również skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Las pochłania dwutlenek węgla oraz inne szkodliwe substancje, takie jak pyły, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność powietrza, chroni przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłan(...)
»