Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Trzy lata doświadczeń(...)

Wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych w Rybniku Inwestycja rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci zbiorczej wód przeprowadzona została przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku w 2002 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obliczu stale rosnących cen wody wodociągowej stała się ona alternatywnym ekonomicznym źródłem ujęcia wody z pełnym wykorzystaniem w uprawach roślin ozdobnych zakładu (patrz rysunek). Opis wykorzyst(...)
»

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Gmina ma obowiązek zapewniać lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Jedną z alternatywnych form samorządowych inwestycji mieszkaniowych w tym obszarze może być partnerstwo publiczno-prywatne. Polityka mieszkaniowa jest przedmiotem zainteresowania władz publicznych w każdym państwie. Jednak od ok. 20 lat obserwujemy odchodzenie od centralnej polityki mieszkaniowej na rzecz zwiększenia zada(...)
»