Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Problematykę wykorzystania funduszy unijnych należy zaliczyć do kluczowych z punktu widzenia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Skutki aktualnie podejmowanych w tym obszarze decyzji należy analizować w różnych horyzontach czasowych. W wymiarze krótkookresowym środki unijne kształtują bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w szczególności wpływają na tempo rozwoju gospodarczego, kształtują strukturę popytu globalnego, sytuację mikroekonomiczną p(...)
»

Nowe rozdroża(...)

Nowe pomysły związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wywołują zaskoczenie. Wiele z nich wynika z niezrozumienia, że doraźne rozwiązania mogą funkcjonować w praktyce inaczej, niż to zakładamy i tym samym pogrzebać ideę reformy tej ustawy. Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy. A tu proszę, tyle pomysłów przy okazji „koniecznej noweli” porządkującej wielką nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 20(...)
»