Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Jaka stawka „opłaty śmiec(...)

„Reforma śmieciowa”, polegająca na przejęciu przez gminę władztwa nad odpadami komunalnymi, wciąż wzbudza wiele praktycznych wątpliwości. Jednym z takich zagadnień jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany nie złożył deklaracji. Można wyobrazić sobie dwa możliwe rozwiązania: wójt, burmistrz lub prezydent określi taką stawkę w wysokości właściwej dla odpadów niesegregowanych albo dla odpadów segregowanych. Problem(...)
»

Fosfor z osadów ściekowyc(...)

Osady ściekowe, które generowane są w oczyszczalniach ścieków, można wykorzystać na wiele sposobów, np. do pozyskiwania energii, nawożenia gleby, a nawet w celu ponownego użycia substancji odżywczych. Możliwości związane z ich wykorzystaniem zależą od jakości i ilości osadów ściekowych, procesów stosowanych w danej oczyszczalni ścieków oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. Zgodnie z utrzymującym się trendem (tab.), szacuje się, że w 2015 r. masa wytwarzanych (...)
»