Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Klasyfikacja opakowań(...)

Realizacja obowiązków przedsiębiorców związanych z odpadami opakowaniowymi W związku z wprowadzoną w Polsce odpowiedzialnością przedsiębiorców za odpady opakowaniowe pojawiło się wiele wątpliwości związanych z interpretacją pojęcia „opakowanie” oraz ustaleniem ich masy podlegającej obowiązkowi odzysku i recyklingu. Ułatwieniem w rozwiązywaniu takich problemów mogą być definicje zawarte w aktach prawnych oraz normatywnych, przywołane w poniższym tekście. Termi(...)
»

Z biopaliwami wciąż pod g(...)

  Po głośnych dyskusjach na przełomie kwietnia i maja tego roku na temat zakończenia pomocy publicznej w formie ulg akcyzowych na biokomponenty wykorzystywane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego pod obrady parlamentarne trafił wreszcie tak długo oczekiwany przez branżę biopaliwową i koncerny naftowe rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz innych ustaw. Pierwotnym celem nowelizacji miało być wprowadzenie możliwo(...)
»