Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zbiór meldunkowy pod nadz(...)

Czy przedsiębiorstwo komunalne, które odpowiada za zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości w danej gminie oraz za zbieranie opłat za odebrane odpady, jest uprawnione, aby otrzymać od gminy prowadzony przez nią zbiór meldunkowy – m.in. na potrzeby weryfikacji informacji zawartych w tzw. deklaracjach śmieciowych? Nie, gdyż nie ma podstaw prawnych uprawniających do takiego działania. Zasady i tryb udostępniania danych ze zbior(...)
»

Cele i efekty wdrażania z(...)

Fakt, że firmy nie mogą w dzisiejszych czasach funkcjonować bez systemów informatycznych, oznacza, iż w przestrzeni, w której działają firmy dostarczające oprogramowanie, nie ma już przedsiębiorstw komunalnych (zakładów wodociągowych, ciepłowniczych, zagospodarowania odpadów, administrujących zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi), które nie wykorzystują jakiegoś oprogramowania wspomagającego zarządzanie. Nie mamy już – tak jak jeszcze 15-20 lat temu – do czynienia z przedsiębiorstwam(...)
»