Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Woda i ścieki hurtowo - p(...)

Józef Wiśniewski Na stronie wcześniejszej przedstawiamy poglądy Grzegorza Gałabudy na zagadnienia związane z hurtowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. O komentarz do argumentów zaprezentowanych w artykule „Woda i ścieki hurtowo” poprosiliśmy Józefa Wiśniewskiego, którego tekst dotyczący poruszonego zagadnienia prezentowaliśmy na łamach „Przeglądu Komunalnego” w wydaniu marcowym (PK 03/2002). Podzielam pogląd Pana Grzegorza(...)
»

Administracyjne kary pien(...)

Już ponad rok temu, 22 stycznia 2010 r., Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (czytaj też „Przegląd Komunalny” 3/2010). Nowelizacja, mająca w momencie jej wprowadzania charakter tymczasowy, ze względu na konieczność dokonania do końca 2010 r. transpozycji nowej dyrektywy ramowej o odpadach, okazała się dość trwała – jak to z reguły z rozwiązaniami tymczasowymi bywa. A zatem zmiany wprowadzone tą nowelizacją obow(...)
»