Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Program BioWin - praktycz(...)

Prawidłowa optymalizacja procesów biologicznego oczyszczania ścieków stała się obecnie poważnym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za pracę oczyszczalni. Dotyczy to zarówno technologów i eksploatatorów, bezpośrednio związanych z prowadzeniem procesu, jak również projektantów i konsultantów, od których zależy niezawodność pracy nowo budowanych lub modernizowanych obiektów. Współczesny inżynier–technolog musi wykazać się sporą wiedzą i doświadczeniem, aby zrozumieć biochemiczne zjawiska (...)
»

Projekt „Odnawialne źródł(...)

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczęła realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW. Jednym z głównych działań w ramach przedsięwzięcia jest szkolenie doradców rolnych z zakresu OZE. Pierwszy etap odbył się w dniach 8-12 marca 2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Głównym cele(...)
»