Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Dwa lata ustawy o zużytym(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązuje już dwa lata. W kwietniu 2007 r. po raz pierwszy został sporządzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym”. Do 30 września 2007 r. w rejestrze prowadzonym od 1 lipca 2006 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zarejestrowało się 2586 wpr(...)
»

Rtęć do lamusa? W Polsce (...)

 Rtęć należy do najbardziej toksycznych dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego metali ciężkich, stosowanych w gospodarce. Prawda ta, dawniej mało znana, dziś jest w pełni potwierdzona przez badania naukowe. Zgodnie z danymi Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), zużycie amalgamatu stomatologicznego do plomb wynosi w skali światowej 313-411 ton rtęci rocznie. Oznacza to, że stomatologia jest jednym z najwi(...)
»