Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Wymagalność kar pieniężny(...)

Z powodu nielegalnego przemieszczania odpadów na jedną z firm została nałożona kara pieniężna w wysokości 50 000 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na kanwie postanowienia WSA zostanie poruszona problematyka wymagalności kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów2.(...)
»

Ile za „foliówki”?(...)

Przygotowywane są zmiany w pobieraniu opłaty recyklingowej od stosujących plastikowe torby na zakupy. Celem nie jest danina, ale zachęta do poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Środowiska zaprezentowało propozycję zmian w zakresie Ustawy z 13 czerwca 2012 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2013 r. poz. 888, ze zm.). Kluczową zmianę zaprojektowano wobec przedsiębiorców zajmują(...)
»