Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

System zarządzania i moni(...)

Pod koniec 2003 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie rozpoczął realizację programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, współfinansowanego z Funduszu Spójności. W ramach tego programu zrealizowano kilkanaście kontraktów, wybudowano m.in. nowoczesną oczyszczalnię ścieków „Pomorzany” w lewobrzeżnej części miasta, kilkadziesiąt nowych przepompowni ścieków, zmodernizowano starą oczyszczalnię na prawo(...)
»

Teoria zrównoważona prakt(...)

Rozwój zrównoważony, trwały czy też ekorozwój – to pojęcia przez jednych traktowane jak synonimy, a przez innych jak określenia zupełnie odmienne. Jakie są ich wzajemne relacje i jakie znaczenie przypisuje się w nich ochronie środowiska przyrodniczego? Te pytania od lat pojawiają się podczas naukowych dyskusji. W efekcie tych akademickich dywagacji i braku ujednolicenia definicji wiele osób odcina się od tej tematyki, traktując ją jako rozważania fi(...)
»