Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System monitoringu i kont(...)

Współczesne technologie dają szeroki wachlarz możliwości skutecznego zarządzania odbiorem, transportem i dowozem odpadów do odpowiedniej instalacji. Jednym ze sprawdzonych rozwiązań jest system RFID. Wdrożenie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w lipcu 2013 r. stanowiło duże wyzwanie zarówno dla gmin, jak i dla firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych. W początkowym okresie wprowadzania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi wi(...)
»

Obszary cenne przyrodnicz(...)

W procesie kształtowania polityki rozwoju gmin położonych na obszarach cennych przyrodniczo, środowisko przyrodnicze winno być podstawowym wyznacznikiem możliwości rozwoju, a następnie głównym czynnikiem decydującym o wyborze wariantu koncepcji, weryfikującym rozwiązania przestrzenne w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. Należy pamiętać, że najlepszą formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jest odpowiednie zagospodarowanie terenu. Kształtowane przez wieki tereny wie(...)
»