Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

By biznes był transparent(...)

Wiele przedsiębiorstw branży wodociągowo-kanalizacyjnej czy szerzej – sektora gospodarki komunalnej – zgodnie z prawem UE już wkrótce będzie zobligowanych do rozliczenia się w raporcie CSR ze swych działań w imię społecznej odpowiedzialności biznesu. Problematykę tę porusza rozmowa Anny Lembicz z Łukaszem Smolarkiem, dyrektorem zarządzającym firmy doradczej White Leaf. Anna Lembicz: Porozmawiajmy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Czym jes(...)
»

Jest dobrze!(...)

Zenon Świgoń Czego można oczekiwać od inspektorów ochrony środowiska w gminach, którym nakazuje się organizowanie spisu powszechnego, łapanie bezdomnych kotów itp. zajęć, zapominając o poinformowaniu ich o inwestycjach i zamówieniach z dziedziny ochrony środowiska. Jak można dbać o środowisko, jeżeli w przetargu publicznym oceniana jest cena a nie jakość. Wynik, to 98% oferowanych tanich urządzeń, udających oczyszczalnie przydomowe. Jeżeli inspektor środowiska ma nawet przyg(...)
»