Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wielowątkowe Forum (...)

Podczas VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, zorganizowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej IEO w połowie czerwca br. w Raciborzu, dokonano przeglądu stanu i perspektyw rozwoju mikroinstalacji prosumenckich kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.  Według badań IEO, sprzedaż kolektorów słonecznych na polskim rynku po kilkunastu latach systematycznego wzrostu zaczyna maleć. W 2013 r. sprzedano 274 (...)
»

Inwestycje za unijną kasę(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie od 2003 r. prowadzi inwestycję pn. „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”, finansowaną w 70% ze środków Funduszu Spójności. Ponadto ubiega się o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć w ramach „Programu poprawy jakości i niezawodności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta Krakowa”. (...)
»