Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inżynier Kontraktu &#8211(...)

Adrianna Siemionek Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, likwidacja preferencji krajowych, możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także nowe zjawiska i procesy na rynku inwestycyjnym wymagają od inwestorów, wykonawców i inżynierów konsultantów znajomości oraz umiejętności praktycznego stosowania standardów i procedur FIDIC. FIDIC to Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów utworzona w 1913 r., skupiająca stowarzyszenia członk(...)
»

Dubaj otwiera się na recy(...)

Mieszkaniec Zjednoczonych Emiratów Arabskich średnio generuje ok. 2,5 kg odpadów każdego dnia. Daje to ponad 900 kg na osobę rocznie, czyli ok. 400 kg więcej niż w Europie Zachodniej. Priorytetami Dubaju są zarządzanie wodą i rozwój odnawialnych źródeł energii, nie ma instalacji przetwarzających czy unieszkodliwiających odpady komunalne. Większość odpadów wytworzonych w Dubaju trafia na składowisko, i to najczęściej poza ZEA. Odpady są po prostu eksportowane.(...)
»