Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zarządzanie wodami opadow(...)

Gdyby za podstawę wykładni mało przejrzystego prawa przyjąć wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, to każdą taryfę za wody opadowe, pozytywnie zweryfikowaną i zatwierdzoną przez władze gminne w trybie, jaki przewiduje ustawa, można uznać za nieważną. Taryfowe ceny za odwodnienie 1 m2 powierzchni obciążają kosztami dostawców ścieków opadowych, proporcjonalnie do ilości odprowadzanych ścieków. Jednak – w świetle interpretacji zapis&oacut(...)
»

Do sądu z nimi(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek W trakcie kampanii przed wyborami naszych europarlamentarzystów – swoją drogą ten przedrostek robi nie-chcący zawrotną karierę, mówiono nawet o euroweekendzie – jeden z biorących w niej udział przedstawicieli Samoobrony zwierzył się z zamiaru wystąpienia do, jak się wyraził, Trybunału Europejskiego (hm...?) z po-zwem o „wredne” potraktowanie Polski w Traktacie Akcesyjnym. Niestety, wszedłem mu w słowo i nie dow(...)
»