Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niedokończony proces(...)

Trzyletni okres zrównoważonej rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego, prowadzonej kilkoma metodami, okazał się zbyt krótki, by trwale poprawić jego stan ekologiczny. Obserwowana w pierwszych latach prowadzenia zabiegów poprawa jakości wody uległa ponownemu pogorszeniu po ich ograniczeniu do jednej metody – natleniania. Aby przywrócić dobry stan wód, wymagany przez Ramową Dyrektywę Wodną1, konieczne jest ciągłe poszukiwanie skutecznych metod ochrony i poprawy jakości wód jezior. Rekultyw(...)
»

Przegląd prasy(...)

Water&Wastewater International Volume 16, Issue 4. August 2002 Ted Prato i Robert Muller: „Układ EDI doczyszcza wodę z parowalnika przy elektrowni w Teksasie”(EDI polishes evaporator water at Texas power plant) Elektrodejonizacja jest procesem bazującym na separacji membranowej. Urządzenie do elektrodejonizacji składa się ze stosu przekładek, kierujących przepływem jonów odseparowanych membranami półprzepuszczalnymi. Układ do elektrodej(...)
»