Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Legalna produkcja biogazu(...)

W toku transformacji gospodarki w kierunku GOZ-u idea wykorzystania resztek żywności czy też pozostałości z produkcji rolno-spożywczej cieszy się coraz większym uznaniem. Nie jest przy tym tajemnicą, że wykorzystanie odpadów przez producentów biogazu jest zwykle dużo korzystniejsze finansowo niż zakup substratu z rynku. Warto przy tym zauważyć, że liderzy na rynku biogazu jeszcze długo przed pojawieniem się koncepcji GOZ-u interesowali się wykorzystaniem odpadów. Za(...)
»

Gospodarka odpadami w woj(...)

Rozwój gospodarki w poprzednich dziesięcioleciach nie uwzględniał zasad ochrony środowiska. Zrozumienie rangi problemu nastąpiło w ostatnich piętnastu latach, co jest odczuwalne w realizowanych działaniach naprawczych oraz zmniejszających presję na środowisko.  Na początku lat 90. znaczną rolę odegrało ograniczenie poziomów produkcji, a także likwidacja wielu zakładów. Niezależnie od tych przyczyn zac(...)
»