Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Unijny standard świadczon(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA W wyniku podpisania przez Polskę w 1991 roku Układu Europejskiego, przedsiębiorstwa komunalne zostały zobowiązane do dostosowania poziomu świadczonych usług do standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, realizując swoją misję zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, z pow(...)
»

Od redaktora(...)

Wysoki urzędnik od ochrony środowiska jednego z dużych miast w Polsce przepytywany był przez lokalną gazetę co mają robić mieszkańcy z zużytymi bateriami, tak by nie trafiały do śmietnika wraz z innymi odpadami. Z rozbrajającą szczerością odpowiada, że nie wie co z nimi zrobić. Nie zna też firmy, która mogła by się zajmować ich recyklingiem. Odsyła za to do innego wydziału urzędu miasta bo to oni „powinni więcej wiedzieć”. I jak tu wierzyć w optymizm Janusza Mikuły, dyrekt(...)
»