Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tajemnica przedsiębiorstw(...)

W ustawie Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w marcu 2004 r., po raz pierwszy pojawił się zapis mówiący o tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednak ustawodawca zupełnie zapomniał o tym, żeby zdefiniować to pojęcie, wskutek czego pojawiło się wiele nieporozumień. W art. 96 ust. 4 tej ustawy czytamy, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w termini(...)
»

Zielone certyfikaty dziś (...)

Rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia jest dla wielu jego uczestników nieprzewidywalny. Jednak przyglądając się danym na jego temat, można łatwo zauważyć pewne cyklicznie występujące zjawiska i wyeliminować przekonanie, że jest to rynek gwałtownie reagujący na zmiany biznesowo-legislacyjne. Na początku każdego roku ceny praw majątkowych wykazują trend rosnący, co jest związane z terminami wydawania świadectw pochodzen(...)
»