Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słowo wstępne(...)

W XXI wieku nowoczesne społeczeństwo nie może istnieć bez stałego dostępu do źródeł energii. Uzależniony od niej jest przemysł, rolnictwo, transport oraz praktycznie każda inna gałąź gospodarki. Uzależnieni od niej jesteśmy my sami, ludzie doby coraz szybszego rozwoju technologii, często niewyobrażający sobie życia bez dostępu do urządzeń zasilanych energią elektryczną, takich jak komputer, telefon komórkowy czy choćby lodówka lub pralka. Polska aspiruje do (...)
»

Gospodarka odpadami w reg(...)

Norwegia plasuje się w światowej czołówce, jeśli chodzi o uzyskiwanie wysokich poziomów odzysku i recyklingu. Dane z 2008 r. podają, że 50% odpadów poddano tam recyklingowi, zaś 30% – odzyskowi energetycznemu. Jednym z powodów tak dobrych wyników jest niewątpliwie sposób organizacji systemu gospodarki odpadami. W Norwegii gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami z gospodarstw domowych – mogą to robić a(...)
»