Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Japońska wizja czystej en(...)

- projekt „Japonia bogata w energię” Aby chronić ludzi i środowisko naturalne przed niebezpiecznie wysokim poziomem zmian klimatycznych, musimy wyeliminować stosowanie paliw kopalnych i przejść na technologie oferujące energię „czystą”. Doskonałym przykładem jest Japonia. Rys. 1. Popyt na nośniki energii w Japonii w 1999 r. i warianty (...)
»

Blisko rozstrzygnięcia(...)

Zbliża się termin rozstrzygnięcia 8. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. O ten prestiżowy tytuł ubiegają się 72 gminy oraz 38 przedsiębiorstw. Do ostatniego etapu oceny – wizytacji wybrano 20 przedsięwzięć. Zadaniem Konkursu „Lider Polskiej Ekologii” jest upowszechnianie informacji o działaniach i najlepszych rozwiązaniach proekologicznych, które mogą przynieść największe wymierne korzyści środowisku. Konkurs promuje tych, którz(...)
»