Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Stare i nowe przepisy w p(...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plan miejscowy jest nadal podstawowym dokumentem planistycznym w gminie. Jego celem jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy (tab. 1) 1, 2, 3, 4. Ustalenia planu muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i na tyle precyzyjne, aby mogły stanowić podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Plan pozostał aktem prawa mi(...)
»

Chahar Bagh, czyli cztery(...)

Na skrawek terenu sprowadzano wodę, dookoła wznoszono mur, a pośrodku budowano kiosk, sadzono drzewa i kwiaty – tak ożywał fragment pustyni i tak powstawały wielkie arcydzieła ludzkiego geniuszu twórczego: perskie ogrody. Od ponad 2 tysięcy lat ogród perski przetrwał praktycznie w niezmienionej postaci, odzwierciedlając założenia kultury, filozofii, religii i symboliki Wschodu. Podczas podróży po Iranie każdy turysta – nie tylko architekt krajobrazu – powinien odwie(...)
»