Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Modele biznesowe dla star(...)

Wizjonerskie podejście do tworzenia produktu i poszukiwanie dróg jego zbycia pozwalają na dokładniejsze zaplanowanie wstępnego etapu działalności gospodarczej. Przy tworzeniu wizji przedsiębiorstwa pomocny jest model wypracowany przez Alexandra Osterwaldera, amerykańskiego teoretyka biznesu, oraz Yvesa Pigneura, współautora modelu biznesowego Canvas, skierowanego raczej do dużego biznesu, a nie do nowo powstałych podmiotów. Model ten został zmodyfikowany przez Asha (...)
»

Jaśniej, taniej i ekologi(...)

  Łączy się to, oczywiście, z generowaniem znacznych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, modernizacją i rozbudową infrastruktury oświetleniowej. Do tego dochodzą nieuregulowane do dziś sprawy związane z własnością poszczególnych elementów tejże infrastruktury. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której gminy zmuszone są często ponosić koszty konserwacji czy modernizacji urządzeń, które nie są ich własności(...)
»