Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Pelety drugiej generacji (...)

Nieprzetworzona biomasa, zarówno pochodzenia rolniczego, jak i pozarolniczego, jest paliwem regionalnym. Oznacza to, że powinna być wykorzystywana w miejscu powstawania lub w bliskiej od tego miejsca odległości. Związane jest to z tzw. wrażliwością na transport, która sprowadza się do przewożenia dużych mas objętościowych o małej lub bardzo małej wartości materialnej i energetycznej w jednostce objętości. Jedną z metod koncentrowania energii w biomas(...)
»

Możliwości odzysku odpadó(...)

Tworzywa polimerowe wykorzystywane są obecnie we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki. Jednym z poużytkowych wyrobów z tego materiału jest polistyren. Stosuje się go w obudowach sprzętu RTV, opakowaniach kaset wideo, a także innych przedmiotów codziennego użytku. Tworzywa sztuczne, wg różnych źródeł, stanowią obecnie od 7% do 10% wagowych odpadów stałych, w tym 65% stanowią poliolefiny (polietylen oraz polipropylen), 15% to odpady pol(...)
»