Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Roślinne terapie(...)

O coraz modniejszej terapii z wykorzystaniem roślin rozmawiano w sierpniu na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym podczas III Konferencji Naukowo-Warsztatowej „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprosił na doroczną konferencję specjalistów zajmujących się hortiterapią, czyli stosunkowo młodą, aczkolwiek coraz popularniejszą dyscypliną nauki, koncentrują(...)
»

Finansowanie ochrony środ(...)

Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powstał z WFOŚiGW działających na terenie byłych województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Tak więc w granicach Wielkopolski znalazło się zagłębie górnicze, tereny o dużym potencjale przemysłowym, ważne dla kraju obszary rolnicze, ale też ubogie tereny leśne z północy regionu. (...)
»