Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wybrane orzeczenia Krajow(...)

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadziła istotną zmianę, dotyczącą rozstrzygania sporów między stronami postępowania o zamówienie publiczne. Istniejąca od 1995 r. lista arbitrów została zastąpiona przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). Od 7 grudnia ub.r. Izba orzeka w sprawach odwoławczych, wszczętych w wyniku wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego. P(...)
»

Repowering a sprawa polsk(...)

Jedną z najistotniejszych przeszkód w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce jest brak mechanizmów finansowych wspierających ten rozwój. Niemiecki model pomocy w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), obejmujący zarówno z góry określoną cenę za jednostkę produkowanej z OZE energii elektrycznej, jak i pewność długotrwałego jej odbioru przez spółki dystrybucyjne, zdaje się nie mieć dużych szans na wprowadzenie w naszych warunkach – przynajmniej w najbliższym czasie. Lansowane w(...)
»