Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z kraju(...)

  Białe certyfikaty Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki 25 października br. przedstawiciele URE zaprezentowali system białych certyfikatów, który ma funkcjonować w Polsce od 1 stycznia 2013 r. Podczas spotkania zaprezentowali schemat funkcjonowania systemu w kontekście wsparcia efektywności energetycznej. Omawiając charakter i funkcje białych certyfikatów podkreślili, iż świadectwa efektywności energetyc(...)
»

Kłopoty z „deszczówką”(...)

Pobieranie opłat za wody opadowe i roztopowe budzi wiele kontrowersji oraz wątpliwości i to zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród samych gmin wprowadzających te opłaty. Odbiorcom indywidualnym przedstawia się ją jako „podatek od deszczu”, co budzi oburzenie, a przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, posiadające akceptację władz gminnych do wprowadzenia takich opłat, borykają się co do ich zasadności na późniejszym etapie w sądach. Na(...)
»