Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Brak systemu wsparcia to (...)

Z Beatą Kępińską, prof. IGSMiE PAN (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), prezesem Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, rozmawia Urszula Wojciechowska   Podhale, najbliższe Pani sercu, to najbardziej perspektywiczny region pod względem wykorzystania energii geotermalnej. Jaka jest historia jej rozpoznania i praktycznego wykorzystania? Powierzchniowym „sygnałem”, świadczącym o obecności wgłębnych wód (...)
»

Grozi nam masowa wycinka (...)

Zmiany ustawy o ochronie przyrody mogą doprowadzić do niekontrolowanego, masowego usuwania drzew i krzewów. Usuwanie drzew zawsze było kwestią bardzo konfliktową, podnoszoną od lat przez mieszkańców, urzędy miast i gmin, różne organizacje pozarządowe, a także przez organy kontrolne. Drzewa zagrożeniem Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew z pasa drogowego dróg powiatow(...)
»