Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy przysługuje zwo(...)

Joanna Glembin, prawnik z Biura Prawnego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, odpowiada na zapytania przedsiębiorców w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zwolnienia(...)
»

Systemowe gospodarka ener(...)

Coraz więcej firm i instytucji publicznych jest zainteresowanych wdrożeniem kompleksowego systemu zarządzania energią, co wiąże się z rosnącymi cenami energii i paliw, jak również z coraz większą świadomością energetyczną i chęcią poprawy wizerunku. Także polskie samorządy są bardziej świadome energetycznie i w konsekwencji coraz więcej miast oraz gmin podejmuje się opracowania kompleksowych planów i strategii, mających na celu poprawę efektywności oraz bezpieczeństwa energetycznego na szczeb(...)
»