Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Utylizacja olejów i tłusz(...)

Nadchodzący kryzys paliwowy kieruje uwagę na niewykorzystane źródła energetyczne. Jednym z nich są używane do smażenia tłuszcze. Przedostają się one do sieci ściekowej, gdzie ulegają przemianie do mydeł wapniowych i stwarzają trudności w przesyłaniu i oczyszczaniu ścieków. Dlatego właściwa utylizacja tłuszczów stosowanych do celów kulinarnych ma swoje uzasadnienie ze względów zarówno energetycznych, jak i ekologicznych. Dla przykładu w Austrii zbiera się ok. 5 kg/osobę/rok tłuszc(...)
»

Zarządzanie bezpieczeństw(...)

Firma posiadająca elektroniczne zasoby informacyjne gromadzi je zazwyczaj we własnych systemach informatycznych, a nad ciągłością pracy tych systemów czuwają administratorzy o odpowiednich kwalifikacjach. Dbają oni o sprawność i wydajność działania systemu informatycznego, a coraz częściej także o bezpieczeństwo informacji w nim zgromadzonych. W większości przypadków pierwsze dwa cele są z powodzeniem realizowane przez osoby zatrudnione na tym stanowisku. Bezpieczeństwo informacji jed(...)
»