Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"


 1. Tatrzańskie impresje Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 2. W sieci prawa Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 3. Niewyczerpane pokłady energii Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 4. Istotny problem Czytaj

   Agata Szymańska


Polecane artykuły:

Nie ma złotego środka(...)

Przy obecnym wzroście gospodarczym należy liczyć się z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Energetyka ma znaczący wpływ na zjawisko globalnego ocieplenia. Jakie należałoby podjąć w naszym kraju działania, aby zminimalizować emisję CO2, oraz jakie kierunki obrać, by polska energetyka była bardziej efektywna, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju? (...)
»

Niezbędne warunki i mecha(...)

Na rynku energii opłacalność inwestycji związana jest głównie z ekonomiką kosztów produkcji i ceną sprzedaży energii. Towarem będącym w obrocie na tym rynku jest energia elektryczna lub cieplna (MWh lub GJ). Teoretycznie taki rynek powinien zapewniać efektywne ekonomicznie fundamenty rozwoju konkurencji pomiędzy producentami energii przy jednoczesnym budowaniu zdolności wytwórczych dla całego sektora. W rzeczywistości jednak występuje wiele implikacji, nie zaws(...)
»