Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opomiarowanie w nowoczesn(...)

Artykuł jest kolejną publikacją cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE „SMArt Control of wastewater systems – SMAC”. W ramach tego projektu zaproponowano nową koncepcję sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków (OŚ) oraz opracowano nową strukturę i algorytmy sterowania1. Wyniki projektu zostały zaimplementowane w pilotażowej oczyszczalni w Kartuzach. Urządzenia pomiarowe, takie jak analizatory jakości ścieków, zostały zakupion(...)
»

Inwazja pustych głów(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek Pamiętam – psia kość, zaczynam pamiętać – jak biorąc w 1998 r. udział w posiedzeniu senatu pewnej wyższej uczelni, zaproponowałem wprowadzenie opłaty za egzaminy poprawkowe. Byłem zmęczony poprawkami, „komisami” itd. i na pewno miałem ich serdecznie dosyć. Wtedy właśnie zaczęła się moda na przekładanie egzaminów, bo część studentów była zbyt zajęta różnymi pracami zarobkowymi (nieraz całkiem nieźle dochodowymi, takimi jak handel wewn(...)
»