Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Uznawanie odpadów za inne(...)

19 czerwca 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (DzU nr 128, poz. 1347). Określa ono warunki, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych nie posiadają właściwości lub składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne, oraz sposób ustalenia spełnienia tych warunków. Jest to ostatnie obligatoryjne rozporządzenie wydane na podstaw(...)
»

Certyfikacja instalatorów(...)

Zawarte w projekcie ustawy o OZE przepisy dotyczą w głównej części, a może przede wszystkim, instalatorów montujących rozproszone źródła ciepła typu kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę. W związku z tym pojawiają się głosy, czy nie jest to przypadkiem nowa regulacja ograniczająca dostęp do wykonywania zawodu instalatora. Urząd Dozoru Technicznego zapewnia, że zasady certyfikacji i akredytacji nie będą miały charakteru dyskryminującego i że chod(...)
»