Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Badanie zanieczyszczenia (...)

Tributylocyna (TBT) jest składnikiem farb przeciwporostowych, stosowanych przez przemysł stoczniowy do zabezpieczania powierzchni stalowych na statkach przed ich porastaniem przez glony i skorupiaki. TBT dostaje się do środowiska podczas malowania oraz eksploatacji statków – zanieczyszczając w szczególności wody i osady portowe oraz glebę wokół suchych doków. Tributylocyna jest silnie toksyczna dla organizmów morskich1, 2, dlatego w Ramowej Dyrektywie Wodnej została u(...)
»

Stary samochód a wirtualn(...)

Uchwalona w 2005 r. ustawa o recyklingu pojazdów stanowi, że stacja demontażu musi przyjąć samochód od klienta bez jakichkolwiek opłat, zdemontować go oraz rozliczyć się z każdego kilograma wraku przyjętego do demontażu – a dokładnie z 85% masy pojazdu wyprodukowanego po 1 stycznia 1980 r. i z 75% masy auta sprzed 1980 r. Przeciętnie samochód waży tonę, a po wyeksploatowaniu pozostaje właśnie tona odpadów, takich jak złom żelazny i nieżelazny, guma, tworzywa sztuczne, tekst(...)
»