Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Substancje chemiczne – n(...)

Kwestie związane z zastosowaniem przez operatorów koncesji oraz firmy wiertnicze substancji chemicznych w procesie szczelinowania hydraulicznego stanowią przedmiot działań legislacyjnych Unii Europejskiej. Konieczność regulowania wprowadzania do obrotu oraz używania tych środków podyktowana jest utrzymywaniem jak najwyższych norm w państwach członkowskich przez wzgląd na zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, a także środowiska. Podst(...)
»

Odpady komunalnew Kpgo 20(...)

  dr inż. Beata B. Kłopotek, Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska   W strumieniu odpadów komunalnych znajdują się zarówno odpady niebezpieczne, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bądź zużyte baterie i akumulatory, jak i inne niż niebezpieczne, do których w większości należą m.in. odpady opakowaniowe.   Odpady komunalne zostały zdefiniowane w art. 3 u(...)
»