Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Doraźne zmiany(...)

W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu ZMP – 9 czerwca br. w Świdnicy i 4 lipca br. w Świnoujściu. Na pierwszym rozmawiano o projektach ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach, na drugim zaś – o zniesieniu opłaty targowej, a także o zmianach w „janosikowym” i w Prawie budowlanym. Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Świdnicy (9 czerwca br.), które odbywało się w ramach Kongres(...)
»

Nowy zabytek(...)

Dzięki szeroko zakrojonej akcji dostrzeżono i ochroniono przed planowaną wycinką aleję drzew rosnących przy drodze z Sulechowa do Skąpego w Lubuskiem. Ze względu na swoją wartość została ona uznana za ważny zabytek dziedzictwa kulturowego. W listopadzie 2007 r. do redakcji regionalnej „Gazety Lubuskiej” (GL) w Zielonej Górze zadzwonił czytelnik z informacją o planowanej wycince drzew rosnących przy drodze wiodącej z Sulechowa do Skąpego. Prosił o (...)
»