Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Benchmarking – dążenie do(...)

W grudniu ub.r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zakończyła pracę nad kolejnym „Raportem benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce”. Dzięki zwiększającej się z roku na rok liczbie uczestników opracowanie jest coraz bardziej obiektywne i uniwersalne – w 2012 r. w badaniu ankietowym wzięło udział już 165 firm wod-kan. Jeśli chodzi o wielkość i formę prawną przedsiębiorstw biorących udział w benchmarkingu, to ich struktura jest inna niż dan(...)
»

Wygaśnięcie pozwoleń na b(...)

Polski system prawny w założeniu stanowi spójną całość, której poszczególne części wzajemnie się uzupełniają, tak jak elementy w dziecinnej układance. W związku z tym zmiana jednego aktu prawnego z reguły skutkuje koniecznością nowelizacji również innych, pozostających z nim w związku. Właśnie taki charakter ma obszerna nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), dokonana przez Ustawę z 2(...)
»