Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Kompostowanie odpadów org(...)

Proces kompostowania zależy od wielu czynników, które warunkują rozkład materiału organicznego. Tereny zieleni można nawozić kompostem dopiero wtedy, gdy nastąpi w nim rozkład związków toksycznych.     Warunki niezbędne do właściwego przebiegu procesu kompostowania zostały omówione w części pierwszej artykułu (patrz „Zieleń Miejska”,  nr 6/2009, s. 38). W całym cyklu kompostowania można wyróżni(...)
»

Procedura indywidualnej o(...)

– cele prowadzenia i podstawowe elementy postępowania Marek Górski Procedura indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko jest, jak wskazano wcześniej (PK 11/2004), zespołem dodatkowych działań włączanych do postępowania związanego z wydawaniem określonej decyzji administracyjnej i służących osiągnięciu pewnych celów wskazanych w art. 47 P.o.ś. Zgodnie z tymi założeniami procedura ma służyć ustaleniu, poddaniu analizie oraz ocenie bezpośredniego i poś(...)
»