Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie stałych (...)

Odpady z przemysłu garbarskiego należą do jednych z bardziej uciążliwych dla środowiska naturalnego. Poniższe opracowanie jest fragmentem projektu wyróżnionego w kategorii „Technologia Przyszłości” IX Edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W projekcie opracowano innowacyjny sposób recyklingu wszystkich odpadów (w tym stałych) z produkcji skór chromowych, w którym niezwykle uciążliwe zan(...)
»

PPP – stały element przes(...)

Coraz głośniej mówi się o kryzysie gospodarczym, który swoje odbicie znajduje w stanie finansów publicznych. Osłabienie możliwości inwestycyjnych sektora publicznego oznaczać może spowolnienie rozwoju kraju, a co za tym idzie – m.in. nieosiągnięcie wyśrubowanych standardów środowiskowych przyjętych przez Unię Europejską. To z kolei może generować kolejne wydatki w postaci kar unijnych. Jednym z wyjść ratunkowych ma być realizacja inwestycji w oparciu o mechan(...)
»