Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

NIK krytycznie o rozbudow(...)

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli 12 lipca br. ukazały się wyniki kontroli dotyczącej działań organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej. Niestety, dane nie napawają optymizmem. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania skontrolowanych organów wykonawczych gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej. Ilość gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej nie rośnie bowie(...)
»

Energetyka odnawialna dla(...)

Energia elektryczna dla dużego odbiorcy, który otrzymuje ją linią o napięciu 110 kV, jest dużo tańsza niż dla małego odbiorcy przyłączonego do napięcia 0,4 kV. Przykładowo ceny kształtują się na poziomie 350 zł/MWh (bez VAT) dla wn i 700 zł/MWh (z VAT) dla nn. Z porównania tych dwóch liczb wyraźnie wynika, kogo może zainteresować energia elektryczna z wiatraków i ogniw fotoelektrycznych, którą można dzisiaj wytworzyć w granicach od 350 do 600 zł/MWh. Na pewn(...)
»