Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zbiorowe zaopatrzenie w w(...)

Pod koniec października Sejm uchwalił zmiany w projekcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w niektórych innych ustawach. Projekt został przegłosowany w trzecim czytaniu, a tym samym ustawa została skierowana do prac w Senacie. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w.) realizuje dotychczasowe zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, dotyczące wprowadzenia tzw.(...)
»

Nowe prawo, nowe obowiązk(...)

Aby selektywnie zebrać i przetworzyć odpady, potrzebna jest motywacja ideowa i finansowa. Tam, gdzie brakuje świadomości ekologicznej społeczeństwa i przedsiębiorców, niezbędne są bodźce ekonomiczne. W niektórych krajach selektywna zbiórka odpadów osiągnęła bardzo wysoki poziom już 20 lat temu. Podział geograficzny nie do końca jednak odpowiadał zamożności społeczeństw. Wzorem były oczywiście państwa skandynawskie i Szwajcaria, ale z drugie(...)
»