Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Pora dyskusji(...)

W dniach 4-5 października br. we Wrocławiu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”, zorganizowana przez firmę Abrys. Radę programową stanowili: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Wojciech Halicki prof. UKSW, dr Marek Goleń oraz mgr inż. Tomasz Warężak. Wydarzenie zgromadziło ponad 130 uczestników.   Pod(...)
»

Zamiast podsumowania(...)

Pełen wyzwań 2014 r. za nami. Jaki był to okres z perspektyw sektora biopaliw? Można by rzec, że (jak zwykle) trudny. Nastąpiło wiele istotnych legislacyjnych zmian determinujących funkcjonowanie branży, a na szczególne uznanie zasługuje finalizacja procesu implementacji unijnych dyrektyw RED (w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej) i FQD (w sprawie jakości paliw). Co prawda nie obyło się bez opóźnień, niemniej ten etap mamy wreszcie za sobą. Nowelizacją ustawy o biokomponentach (...)
»