Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Jak RODO zmieni działani(...)

W kwietniu 2016 r. Parlament Europejski przyjął ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: RODO albo rozporządzenie). Wejdzie ono w życie 25 maja 2018 r. i stanie się prawem bezpośrednio obowiązującym w Polsce, tak jak we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej.  Prace nad RODO trwały ponad cztery lata i wiązały się z intensywnymi negocjacjami, lobbingiem, interwencjami biznesu, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organizacji prokonsu(...)
»

Czy spalanie osadów ściek(...)

W artykule podsumowano uwarunkowania termicznego przekształcania osadów, omówiono bilans  energetyczny oraz najważniejsze aspekty technologiczne. Poruszono również kwestie korzyści wynikających z tego typu rozwiązań  i problemy związane z ich funkcjonowaniem. Produkcja osadów ściekowych we wszystkich krajowych oczyszczalniach ścieków to ok. 800 000 Mg s.m./rok (przy założeniu jednostkowej, uśrednionej produkcji 18,5 kg s.m./RLM x rok, oczyszczania ścieków (...)
»