Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Edukacja czy samokształce(...)

Antoni Niedziałkowski Koronnym argumentem przeciwników kompleksowej gospodarki odpadami opartej na selektywnej zbiórce odpadów jest brak środków finansowych oraz niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Uwzględniając sposób myślenia tej części decydentów, trudno nie zgodzić się ze słusznością ich argumentacji. Wprowadzenie racjonalnej i kompleksowej gospodarki odpadami wymaga pokaźnych sum. Budowa sortowni i najprostszej nawet kompostowni to wydatek przekr(...)
»

Zmiany w ustawie(...)

Ministerstwo Środowiska opublikowało kolejną wersję ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Dwa lata funkcjonowania ustawy z 11 maja 2001 r. (DzU Nr 63, poz. 639, z 2002 r., Nr 113, poz. 984 oraz 2003 r. Nr 7, poz. 78) pozwoliły na dokonanie analizy i oceny funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich i umożliwiły przygotowanie modyfikacji tego systemu z uw(...)
»