Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zagrożenie ludności hałas(...)

Janina Rutkowska Hałas, w odróżnieniu od wszystkich innych doznań słuchowych, które wzbogacają sferę odczuć estetycznych, zapewniając utrzymywanie kontaktu z otoczeniem, stanowi negatywne zjawisko towarzyszące człowiekowi. Często określa się go jako jakikolwiek dźwięk niepożądany w danym miejscu i czasie. Hałas pozazawodowy dotyka znacznie więcej osób niż hałas na stanowiskach pracy. Jesteśmy na niego narażeni w środkach komunikacji, na terenach rekreacyjnych, w obiektach uż(...)
»

Predykcyjne sterowanie zi(...)

Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wiele wymogów dotyczących jakości oczyszczonych ścieków. Prowadzi to do znacznej liczby celów, jakie należy osiągnąć, aby właściwie przebiegał proces oczyszczania. Realizacja tych celów może opierać się na zastosowaniu sterowania optymalizującego w technologii krzepkiego sterowania predykcyjnego (ang. Robust Model Predictive Control – RMPC). Zostało ono zaimplementowane w hierarchicznej strukturze sterowania1. Obiektem sterowa(...)
»