Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

By-pass dla kanalizacji(...)

W kwietniu tego roku zrealizowaliśmy projekt, polegający na stworzeniu by-passu kanalizacji dla jednego z naszych klientów, który wykonywał prace związane z renowacją kanalizacji na terenie zakładu azotowego w Puławach. W związku z prowadzeniem prac na terenie zakładu chemicznego musieliśmy przestrzegać bardzo rygorystycznych zasad. Nasi pracownicy musieli przejść niezbędne szkolenia oraz stosować urządzenia o najwyższej jakości. Użyte pompy(...)
»

Nowoczesne techniki i tre(...)

Wielu procesom towarzyszy powstawanie gazów zanieczyszczonych, które często uwalniane są do atmosfery. Ma to negatywne skutki dla środowiska, ale wpływa również niekorzystnie na ludzi zamieszkujących w pobliżu jednostki emitującej gazy zanieczyszczone, w tym odory.  Warto zauważyć, że wiele substancji odpowiedzialnych za uciążliwość zapachową znajduje się jednocześnie na liście związków szkodliwych dla zdrowia. Jest to znaczący problem dla wielu gałęzi przemysł(...)
»