Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Standaryzacja selektywnej(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami stoi na stanowisku, że sama idea standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest jak najbardziej słuszna, jednakże rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska w projektowanym rozporządzeniu mogą nie sprawdzić się na terenie całego kraju, mogą też nie gwarantować wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w s(...)
»

Informator(...)

Czekają nagrody Ministerstwo Środowiska jeszcze tylko do 5 maja br. czeka na zgłoszenia do konkursu "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody". To konkurs na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w polskich i ukraińskich szkołach wyższych. Ma on na celu popularyzowanie i praktyczne wykorzystanie wyników najlepszych prac oraz promocję zawodową laureatów. Kopie prac wraz z kartą zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać do Biura Edukacji i Komunikacji Społec(...)
»