Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Potencjał tkwi w ekoinnow(...)

Światowe trendy oraz przepisy Unii Europejskiej wymuszają stałe rozwijanie technologii zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania energii odnawialnej. W celu sprostania tym oczekiwaniom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały porozumienie o wspólnym finansowaniu prac B+R i wdrożeniu technologii przyjaznych środowisku o nazwie GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznyc(...)
»

Od redakcji(...)

Letnia atmosfera zagościła już na dobre. Prawdopodobnie część nas będzie wypoczywać w pięknych i oby czystych zakątkach. Choć tak naprawdę z tą czystością to chyba nie jest tak dobrze i to, wbrew pozorom, nie tylko w polskich miastach, bo Londyn czy Paryż latem też porządkiem nie grzeszą. Być może wyjściem byłaby ucieczka w jeszcze dalsze miejsca... Ale byłoby to rozwiązanie doraźne, bo w końcu i tak trzeba by wrócić i zmierzyć się z rodzimymi problemami. (...)
»