Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krok po kroku(...)

Zbliżający się termin wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej nakłada na podmioty korzystające ze środowiska nowe obowiązki. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebne jest nie tylko dokonanie zmian w prawie krajowym, ale także w filozofii podejścia do ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest zrozumienie, że podejmowane w Polsce działania, skierowane na poprawę stanu środowiska, dają wymierne korzyści dla wszystkich i nie powinny być postrzegane wyłącznie jako spełnieni(...)
»

Zamieszanie podatkowe w o(...)

Kiedy wiosną 2005 r. w wyniku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne rozpoczęto wdrażanie zmian w obrocie energią elektryczną wytworzoną w OZE, ustawodawca zapomniał o uregulowaniu kwestii podatków. Uczestnicy obrotu energią spotkali się z różna interpretacją Izb Skarbowych w kwestii naliczania podatku VAT w obrocie prawami majątkowymi (PM). Dopiero interpretacja Towarowej Giełdy Energii (TGE) ujednoliciła zasady – podatek VAT j(...)
»