Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pracowite wakacje ministe(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Pod koniec czerwca br. rozpoczęty został proces legislacyjny projektu nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. (...)
»

Lokalnie o ekologii(...)

W czerwcu rozstrzygnięto I Konkurs dla redakcji gazet lokalnych mających największy wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa w 2001 r. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do konkursu mogły przystąpić pisma, które ukazują się na terenie gminy, kilku gmin, powiatu lub – najwyżej – kilku powiatów, ale mają zasięg mniejszy niż dawne województwo (sprzed reformy z (...)
»