Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Debata o ZSEE(...)

  Podczas ubiegłorocznej debaty pn. „System gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – podsumowanie jego funkcjonowania i prognozy na przyszłość”, zorganizowanej na Forum Recyklingu przez redakcję miesięcznika „Recykling”, zaproszeni eksperci zasygnalizowali problemy i propozycje zmian, jakich wymaga system gospodarowania zużytym sprzętem. Dotychczas redakcja udostępniła łamy czasopisma w celu przedstawienia opinii środowiska (...)
»

Zagospodarowanie gruzu be(...)

Ponowne wykorzystanie gruzu powstałego przy rozbiórkach i remontach obiektów budowlanych, a zwłaszcza gruzu betonowego i ceglanego, jest powszechnie praktykowane w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Ponowne użycie tych materiałów, szczególnie w budownictwie drogowym, jest technicznie możliwe i daje określone efekty gospodarcze. Powstający przy pracach rozbiórkowych gruz betonowy i ceglany po mechanicznym przetworzeniu i uszlachetnieniu na kruszywo typu „recyklin(...)
»