Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt CEERES(...)

– identyfikacja barier rozwoju energetyki odnawialnej i obszarów badań naukowych Podstawowe dane o projekcie Akronim i tytuł projektuCEERES: Włączanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła do systemów energetycznych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej(...)
»

Aktywny wypoczynek w park(...)

  Aktywność sportowa w parkach publicznych nie jest rzeczą nową. Już XIX-wieczni reformatorzy tworzący w miastach tereny zieleni zakładali, że będą one wyposażone w urządzenia socjalne, place gier i zabaw.   Dla mieszkańców miast ważna jest jakość utrzymania, bieżąca pielęgnacja, bezpieczeństwo, a przede wszystkim urządzenia rekreacyjne i sportowe – ich ilość, rodzaj i zasięg. Często to właśnie takie niewielkie tereny wyposażone(...)
»