Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Konsekwentne działanie(...)

Z Marią Spalińską, prezes Zarządu Usług Komunalnych „Wodnik” z Trzebnicy, rozmawia Aleksandra Kowalczyk. W jaki sposób prowadzą Państwo selektywną zbiórkę odpadów? Racjonalną gospodarkę odpadami rozpoczęliśmy w 2001 r., wprowadzając selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta i gminy Trzebnica. Zakupiliśmy pojemniki typu „igloo” i utworzyliśmy na obszarze miasta sieci punktów, w k(...)
»

Ograniczenie prawa własno(...)

Problematyka ograniczenia prawa własności ze względu na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest tak szeroka, że mogłaby być opracowana w formie monografii, lecz warto przeanalizować choć pewne elementy, takie jak ograniczenie prawa własności nieruchomości. Sposób i zakres ograniczenia prawa własności nieruchomości przez ustanowienie służebności przesyłu wpływa w istocie na ewentualną wysokość wynagrodzenia(...)
»