Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustalanie opłat za ścieki(...)

Podobnie jak w przypadku cen i stawek opłat za wszystkie rodzaje ścieków odprowadzanych za pomocą kanalizacji zbiorczej kształtuje się sposób kalkulacji cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. Został on ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858),(...)
»

Informator(...)

Dopłaty pod warunkami Rolnicy, którzy złożyli do ARiMR wnioski na dopłaty do wierzby energetycznej i róży bezkolcowej, wykorzystywanych na cele energetyczne, do końca grudnia br. powinni złożyć w oddziale regionalnym Agencji kopię umowy kontraktacyjnej na odbiór biomasy. Aby uzyskać dotację, odbiorcą surowca musi być podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania obu roślin na cele energetyczne. Drugim warunkiem otrzymania dopłaty jest prowadzenie plantacji zgodni(...)
»