Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasady realizacji obszaru(...)

Dla prawidłowej realizacji programu gospodarki wodno-ściekowej konieczne jest prowadzenie właściwych i spójnych prac koncepcyjnych. Opracowywania przygotowuje się wiele lat i dlatego muszą one obejmować duży i spójny obszar oraz być sporządzane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Praktycznie do końca ubiegłego roku prawie nikt nie przyjmował do wiadomości konieczności wykonywania koncepcji gospodarki ściekowej dla obszarów większych niż ulica czy miejscowość. Nie było ustalo(...)
»

Eko-Sanok (...)

  Program edukacyjny „Eko-Sanok – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta” Sanok wprowadził w marcu 2009 r.   Celem jest wyedukowanie ludności w zakresie gospodarki odpadami i ograniczenie ilości nieposegregowanych odpadów, które trafiają na składowisko. Projekt powstał głównie z myślą o dzieciach i młodzieży z sanockich placówek oświatowych. Ponadto adresowany (...)
»