Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Tysiące przydomowych oczy(...)

Jednym z głównych problemów terenów niezurbanizowanych jest brak kanalizacji ściekowej. Przyczyny są różne, w tym niedostatek funduszy, zbyt rozproszona zabudowa, wysokie koszty budowy, a także brak dużej komunalnej oczyszczalni ścieków w okolicy i możliwości przyłączenia. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zakup i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, których na naszym rynku jest coraz więcej. Takie działanie najczęściej okazuje się tańsze i łatw(...)
»

Programy strategii zrówno(...)

Stanisław Derlatka, Sławomir Lutek Tworzenie dokumentów strategicznych związane jest zawsze z procesem planowania. Po co planujemy? Przede wszystkim po to, aby koordynować swoje działania, uwzględniać to, co się zdarzy w przyszłości, działać racjonalnie oraz kontrolować realizację celów. W wyniku wykorzystania metod planowania strategicznego i operacyjnego powstają takie "produkty", jak: program, strategia, polityka, studium itp. W pewnym uproszczeniu można pr(...)
»