Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycje w RIPOK-i 2013(...)

Niektóre gminy w Polsce wciąż czekają na RIPOK-i, tymczasowo korzystając z instalacji zastępczych. Inne natomiast doinwestowują modernizowanie systemu gospodarki odpadami w regionie. Zmiany z pewnością idą w dobrym kierunku. Dzięki temu coraz więcej odpadów komunalnych trafia do zakładów przetwarzania, a nie na składowiska. Już pod koniec maja ubiegłego roku zakończono I etap budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża oraz okolicznych 15 gmin. Zakres rzeczowy pr(...)
»

Od redaktora(...)

Czas letni, czas beztroski? Nie dla zarządców terenów zieleni, którzy na co dzień muszą zmagać się z wieloma wyzwaniami. Jakimi? Temat ten postanowiliśmy zgłębić i zaprezentować Państwu na łamach łączonego, wakacyjnego wydania „Zieleni Miejskiej”. Jest akcja – będzie i reakcja! Zasygnalizowane problemy są złożone i wymagają szerszego spojrzenia. Dlatego w kolejnych numerach pojawią się artykuły specjalistów, którzy – w miarę możliwości – postarają się znaleźć panaceum na bolączki branży, a ty(...)
»