Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa kontra rzeczywisto(...)

Za nami fala powodzi i podtopień. Jak zwykle przy takiej okazji w mediach zaczęto wracać do tematu ochrony przeciwpowodziowej i poruszać kwestię zarządzania wodami. Rok temu na stronie Ministerstwa Środowiska pojawił się projekt założeń do zmiany ustawy Prawo wodne. To kolejna, co najmniej trzecia w ciągu ostatnich kilku lat, próba zmiany zarządzania wodami w Polsce. Jak dotąd jednak żadna z nich nie została wprowadzona w życie. Dlaczego to zarządzanie wymaga reform(...)
»

Energochłonność procesu n(...)

W ciągu kilku ostatnich lat przyjęte w polskim prawie regulacje, dotyczące zmniejszania ładunku substancji biogennych i toksycznych wprowadzanych do środowiska naturalnego, wymusiły na eksploatatorach oczyszczalni ścieków komunalnych liczne inwestycje w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.  W celu dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej, w tym spełnienia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG, zgodnie z ostatnią aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania (...)
»