Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

  Stacja przeładunkowa W Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie) powstanie stacja przeładunkowa odpadów, m.in. wraz z wagą samochodową, zapleczem administracyjno-socjalnym, rampą przeładunkową, a także magazynami surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych oraz składowania odpadów wielkogabarytowych. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę stacji przeładunkowej, a ponadto rekultywację składowiska odpadów w Pasłę(...)
»

KPOŚK – taniec z figurami(...)

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wypełnienia do końca 2015 r. wymogów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W celu zidentyfikowania faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowania ich realizacji tak, aby wywiązać się z zobowiązań traktatowych, opracowano Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK zatwierdzony został przez rząd 16 grudnia 2(...)
»