Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W poszukiwaniu technologi(...)

Rewizja katalogu materiałów budowlanych Przy promowaniu w projektowaniu architektonicznym „biotechnologii” i „biomateriałów” pojawia się pytanie, na ile we współczesnym, stechnicyzowanym świecie powinniśmy polegać na nowo pozyskiwanych materiałach i surowcach naturalnych (nawet jeżeli są to surowce odnawialne i ulegające biodegradacji), a na ile powinniśmy posługiwać się materiałami i surowcami już wytworzonymi, będącymi w obiegu gospodarczym i nadającymi się (...)
»

Narodowe czy unijne strat(...)

Polska znajduje się w czołówce krajów unijnych, które podjęły konkretne działania dotyczące określenia narodowych strategii przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w horyzoncie do 2050 r. Tylko kilka krajów przyjęło już strategie w tym zakresie, a wiele państw nawet nie zaczęło prac w tym zakresie. Warto przypomnieć, że założenia do polskiego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zostały już przyjęte przez Radę Minist(...)
»