Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady ściekowe na plantac(...)

Osady ściekowe, stanowiące 1-3% ogólnej objętości ścieków dopływających do oczyszczalni, wciąż stwarzają poważne problemy eksploatacyjne i ekonomiczne. Koszty budowy oraz eksploatacja urządzeń służących do przeróbki osadów mogą osiągnąć nawet 50% ogólnych kosztów oczyszczalni. Aby odzyskać chociaż małą część poniesionych nakładów, osady należy traktować jako surowiec o wartości energetycznej czy nawozowej.  (...)
»

Ustawowe cele na dalszym (...)

W myśl nowych regulacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.) do 1 lipca 2013 r. wszystkie gminy w Polsce miały rozstrzygnąć przetargi na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości i podpisać umowy z wykonawcami. Większość postępowań już rozstrzygnięto, czas więc na pewne podsumowania. Podsumowując tę pierwszą turę przetargów(...)
»