Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pieniądze to nie wszystko(...)

Z pojawianiem się zwierząt wolno żyjących na terenach zurbanizowanych wiąże się wiele problemów. Najczęściej wynikają one z mało precyzyjnego prawa w tym zakresie i różnej interpretacji przepisów. Gdy lokalnym władzom przyjdzie się zmierzyć z dziką zwierzyną na ich terenie, wypływają wszystkie braki i niedopatrzenia – zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Ważne jest nie tylko wypracowanie sposobu postępowania z dzikimi zwierzętami(...)
»