Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Komu upoważnienie?(...)

Czy zakład komunalny musi nadać swoim pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych (m.in. gmina, jednostka komunalna) ma obowiązek nadania wszystkim osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych stosownych upoważnień w tym zakresie. Zobowiązuje go do tego art. 37 ustawy. Ponieważ przepis ten nie przewiduje żadnych wyłączeń, powyższy obowiązek ciążący na admin(...)
»

Treść służebności przesył(...)

Problematyka treści służebności przesyłu, również w odniesieniu do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budzi poważne zastrzeżenia natury zarówno teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. Powodem licznych wątpliwości i rozbieżności jest przede wszystkim bardzo lakoniczna treść art. 3051 Kodeksu cywilnego (k.c.). Konstrukcja art. 3051 k.c. jednoznacznie wskazuje na zamiar ustawodawcy uregulowania definicji i zapewne również treści ograniczonego prawa rze(...)
»