Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Perspektywy rozwoju sele(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 W połowie lat 90., w ramach OECD oraz UE, sformułowana została zasada „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”. Na jej podstawie już blisko 10 lat temu kraje UE rozpoczęły tworzenie systemów gospodarki odpadami. Oparto je na odpowiedzialności producenta za wprowadzany na rynek produkt w całym cyklu jego życia. W pierwszej kolejności zasadą tą objęto opakowania, nakładają(...)
»

Z myślą o oszczędności cz(...)

Już od 2010 r. w ofercie firmy KH-KIPPER znajdują się urządzenia hakowe własnej produkcji, o sile pozwalającej na załadunek kontenerów o masie 6 i 8 ton, montowane na dwuosiowych podwoziach. Obecnie spółka wprowadziła na rynek przyczepę podkontenerową z wywrotem. Jest ona przystosowana do współpracy z kontenerami wykonanymi według normy DIN, o długości roboczej 6500-7300 mm. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy wynosi 18 t. Jest ona wyposażona w wielofunkcyjny (...)
»