Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling produktowy a po(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Dokonujący się w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz istniejąca struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczną część stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczyniać się będą do stałego wzrostu łącznej masy odpadów samochodowych.(...)
»

Kłopot z badaniami nad od(...)

Czy prowadzenie badań naukowych nad nowymi technikami zagospodarowania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów? Problem konieczności uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez naukowców prowadzących badania nad nowymi technologiami ich zagospodarowania został poruszony ponad cztery lata temu przez K. Gruszeckiego (Gruszecki K., Naukowcy przestępcami, „Przegląd Komunalny” 7/2011). Od tego czasu jednak w regulacjach dot(...)
»