Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z myślą o środowisku(...)

Powiat bełchatowski od wielu lat wdraża strategię selektywnego zbierania odpadów. W kompleksowy sposób rozwiązuje ona problemy usuwania ich we wszystkich gminach należących do powiatu. System obejmuje zbiórkę odpadów: segregowanych w ogólnodostępnych pojemnikach, organicznych, wielkogabarytowych, zbieranych w sposób obwoźny – bezpośrednio z gospodarstw domowych.   (...)
»

Dolne źródła ciepła(...)

Woda Konkurencyjnymi do powietrza dolnymi źródłami ciepła są woda i grunt, wymagające większego nakładu finansowego na instalację umożliwiającą ich wykorzystanie niż ma to miejsce w odniesieniu do powietrza. Dla wody i gruntu znacznie mniejsze są jednak koszty eksploatacji, przy tym wahania temperatury tych źródeł w trakcie eksploatacji są nieporównanie mniejsze niż w przypadku powietrza. Niewątpliwą zaletą wyboru powietrza jako dolnego(...)
»