Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Hydrosiew jako metoda zad(...)

Hydrosiew jest techniką siewu rzutowego, polegającą na hydromechanicznym nanoszeniu materiału siewnego, środków użyźniających ułatwiających przyczepność i substancji biologicznie czynnych. Metodę tę stosuje się głównie do zadarniania i rekultywacji terenów trudno dostępnych, zwłaszcza skarp, nasypów kolejowych i składowisk przykopalnianych. Karol Finn w 1953 r. opatentował pierwszy siewnik hydrauliczny. Wkrótce podobne siewniki były produko(...)
»

Instalacja toalety separu(...)

Podstawą alternatywnego rozwiązania toalety (patrz PK XI/2003 – przyp. red.) jest skuteczna separacja świeżej uryny i kału. Uryna, która od samego początku nie miała styczności z kałem, odizolowana od powietrza atmosferycznego i chroniona przed światłem, jest praktycznie pozbawiona przykrych zapachów i zachowuje wartość nawozową. Separacja moczu i kału może odbywać się w dwóch grupach urządzeń – w toaletach „suchych” i „mokrych”. Dwudzielna mis(...)
»