Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Puchary dla liderów selek(...)

Zwieńczeniem trwającej rok zbiórki surowców było rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Tradycyjnie podczas Targów POLEKO poznaliśmy laureatów Konkursu. Postęp w zakresie gospodarki odpadami na tle innych dziedzin ochrony środowiska jest w naszym kraju nadal stosunkowo niewielki. Dlatego, organizując Konkurs o Puchar Recyklingu, chcemy promować najciek(...)
»

Zielona infrastruktura pa(...)

W październiku zakończyła się trwająca sześć miesięcy Światowa Wystawa EXPO 2015. Tegoroczna ekspozycja zajęła powierzchnię 110 hektarów. W wystawie wzięło udział 145 krajów, w tym Polska. Pawilony narodowe – niczym kraje w pigułce – prezentowały kulturę, tradycję, dorobek gospodarczy, walory turystyczne i kuchnię państw. W imprezie uczestniczyły również organizacje pozarządowe i korporacje. Wystawa okazała się ogromnym sukcesem pod względem frekwencji – zobaczyło j(...)
»