Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Odpady ulegające biodegra(...)

Zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, odpady stanowią surowce, tylko że niedoskonałe. Są pewnego rodzaju antropogeniczną rudą. Dokładnie tak muszą być postrzegane również odpady ulegające biodegradacji. Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln ton odpadów pochodzących z sektora (...)
»

Rekreacja dla dzieci i se(...)

Codziennie z terenów osiedlowych korzystają przede wszystkim dzieci młodsze i osoby starsze, chociaż biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, należałoby odwrócić proporcje – to grupa wiekowa seniorów staje się najliczniejszym gronem ich użytkowników. Tymczasem podstawowy program rekreacyjny podwórka to często jedynie kilka ławek i placyk zabaw. Obserwując osiedla mieszkaniowe, można zauważyć, że dzieci starsze, młodzież i dorośli więks(...)
»