Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Energetyczne przetargi(...)

Kogeneracja w Kolnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie (woj. podlaskie) ogłosiło wyniki przetargu na modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego tego miasta poprzez montaż układu kogeneracyjnego, wytwarzającego energię elektryczną i cieplną z paliw odnawialnych i termomodernizację budynków ciepłowni. Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji systemu ciepłowniczego Kolna, tj. przebudowie istniejącej ciepłown(...)
»

Informator(...)

Ochrona przeciwpowodziowa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otrzymał 11,5 mln zł na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – jednej z największych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Środki finansowe pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, następnie pozwolenia na budowę oraz(...)
»